Gå direkt till innehåll
Så upplever medarbetarna arbetsmiljön i Region Västerbotten

Pressmeddelande -

Så upplever medarbetarna arbetsmiljön i Region Västerbotten

Under hösten genomfördes en stor medarbetarundersökning i Region Västerbotten. Resultaten visar både på positiva upplevelser av arbetsmiljön och en god relation mellan chefer och medarbetare. Samtidigt finns det delar som brister och där mer behöver göras för att stärka arbetsplatskulturen.

Cirka 80 procent av Region Västerbottens drygt 10 000 medarbetare har svarat på medarbetarundersökningen som senast genomfördes under 2018. Enkäten var inplanerad att genomföras under 2020 men flyttades fram till följd av pandemin.

– Det är positivt att så många tagit sig tid att delta i undersökningen. Det ger oss ett bra underlag för att kunna förbättra arbetsmiljön och verksamheten tillsammans med våra chefer och medarbetare, säger regiondirektör Tommy Svensson.

Medarbetarundersökningen tittar på flera olika områden: Medarbetarskap och ledarskap, säkerhet och lärande, organisatorisk och social arbetsmiljö, stress, digitalisering och arbetsmiljö. I årets undersökning finns även frågor om patientsäkerhet med för de som arbetar med patienter, distansarbete för de som arbetat på distans samt frågor rörande chefers förutsättningar. På övergripande nivå sammanställs även frågor rörande kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier och hot om våld.

Motivation och engagemang

På övergripande nivå finns flera resultat som visar på en positiv upplevelse av arbetsmiljön. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger på 76 procent. Det är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för områdena motivation, ledarskap och styrning. På frågan om man ser fram emot att gå till jobbet ligger medelvärdet på 3,83 av maximalt 5.

– Medarbetarna tycker att deras arbetsuppgifter är meningsfulla och att det finns en hög grad av personligt lärande och utveckling i det dagliga arbetet. En stor majoritet tycker också att deras arbetsplats har ett lärande förhållningssätt samt att samarbetet och bemötandet är gott mellan kollegor, säger HR-direktör Kia Ronnhed.

Medarbetarna tycker att deras närmsta chef visar uppskattning för deras arbetsinsatser. Cheferna har förtroende för dem som medarbetare och ger dem förutsättningar att ta eget ansvar i arbetet. Stödet från närmsta chef och från kollegor upplevs som gott och man vet vart man kan vända sig för att få hjälp när man behöver det.

– Det här delar som visar på ett positivt arbetsklimat och en grund för att trivas på sin arbetsplats och kunna göra ett bra jobb, säger Tommy Svensson.

Positiva erfarenheter av distansarbetet

Ungefär en fjärdedel av regionens medarbetare har någon gång under det senaste halvåret arbetat på distans och många har gjort detta på heltid. Resultaten från medarbetarundersökningen visar att omställningen från kontoret till hemmet under pandemin har fungerat bra. Arbetsmiljön på hemarbetsplatsen upplevs som god och kommunikationen och samarbetet med kollegor har fungerat väl.

– Nu när restriktionerna lättat så vill många fortsätta ha kvar möjligheten att kunna arbeta hemifrån varvat med att arbeta på kontoret. Vi som arbetsgivare är positiva till ett mer flexibelt arbetsliv och tittar nu på hur en sådan arbetsmodell kan utformas på ett hållbart och bra sätt, säger Kia Ronnhed.

Trygghet och delaktighet är utvecklingsområden

Det finns delar av resultaten som visar på områden som behöver stärkas upp och där mer behöver göras för att stärka arbetsplatsklimatet och tryggheten.

Sju procent av medarbetarna har angett att de upplevt kränkande särbehandling. Tre procent uppger att de blivit utsatta för diskriminering och två procent att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Fyra procent har blivit utsatt för fysiskt våld på sina arbetsplatser.

– Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, hot och våld ska inte förekomma på våra arbetsplatser. Det är allvarligt att det finns medarbetare som har upplevt dessa saker och det kräver fortsatta åtgärder, säger Kia Ronnhed.

Att kunna uttrycka kritik

Trots att fyra av fem svaranden säger att de vet var och hur de kan uttrycka eventuell kritik om missförhållanden på sina arbetsplatser, så anger nästan 20 procent att de inte känner sig trygga i att kunna uttrycka sig kritiskt om missförhållanden på sina arbetsplatser utan att utsättas för repressalier.

– Det är allvarligt och en tydlig signal om att vi chefer, medarbetare och fackliga organisationer tillsammans måste jobba ännu mer för att bygga en trygg och öppen arbetsplatskultur. Det är en förutsättning för en god arbetsmiljö men också för utveckling av verksamheten, säger Tommy Svensson.

Underlag till förbättring

Nu pågår analys av resultaten från medarbetarundersökningen på alla nivåer, där ansvariga chefer i dialog med medarbetare och skyddsombud tittar på resultaten och tar fram förslag på åtgärder.

Dialogen fortsätter också med fackliga och skyddsombud för att ta fram ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och att bygga en trygg och positiv arbetsplatskultur både på central nivå och lokalt i verksamheterna. Utifrån detta tas handlingsplaner fram med konkreta åtgärder som en del av våra arbetsmiljöplaner.

Mer information

Tommy Svensson, regiondirektör, 072-227 54 84.

Kia Ronnhed, HR-direktör, 070-687 70 70.

Presskontakt

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37

Relaterat material

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige