Gå direkt till innehåll
Johanna Jonsson är sjuksköterska och jobbar i sambulansen på sträckan Umeå–Lycksele som börjar rulla i dag. Foto: Region Västerbotten.
Johanna Jonsson är sjuksköterska och jobbar i sambulansen på sträckan Umeå–Lycksele som börjar rulla i dag. Foto: Region Västerbotten.

Pressmeddelande -

Sambulanslinjen mellan Lycksele och Umeå återupptas

Miljövinster, ökad tillgänglighet och bättre service och stöd till vården. Det är några av fördelarna med den nygamla sambulanslinjen som nu åter börjar trafikera sträckan mellan Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus.

2019 påbörjades ett test med en ny sambulanslinje mellan Lycksele och Umeå, ett test som fick pausas på grund av pandemin. Nu är det dags att återuppta linjen med start i dag den 10 oktober. Den nya provperioden pågår till och med slutet på juni 2023. Därefter tas beslut om linjen ska permanentas.

– Det känns jättebra att vara i gång igen, det är verkligen efterlängtat. Vi kommer kunna använda de resurser vi har på ett lämpligare sätt nu och på så sätt öka tillgängligheten inte bara i Lycksele, utan i hela inlandet, säger Susanne Olofsson, avdelningschef för ambulanssjukvården i södra Lappland.

Avlastar ambulansen

Sambulansen är förstahandsalternativet vid alla planerade sjuktransporter och sjukresor för personer som efter medicinsk bedömning inte kan nyttja allmänna kommunikationer. Bussen kan med andra ord transportera patienter som har vårdbehov under transporten.

– På så sätt kommer den vanliga ambulansen att avlastas och bara köra de turer där den verkligen behövs. Det ökar dessutom tryggheten för patienter utan egentligt vårdbehov, som har nära till första bedömning och vård om behovet skulle uppstå, i jämförelse med om de hade åkt taxi. Det är både en miljövinst och en samhällsnytta, säger Susanne Olofsson.

Ambulanssjukvårdare ombord

En betydande skillnad från den förra provperioden är att det utöver en sjuksköterska även kommer att finnas en ambulanssjukvårdare med på bussen.

– Förra gången var jag själv på bussen, men nu när vi är två, vilket känns jättebra. Vi kommer att kunna vara behjälpliga på ett helt annat sätt nu. Jag kan fokusera på patienterna med vårdbehov och min kollega kan hjälpa de patienter utan vårdbehov som annars hade åkt taxi, säger Johanna Jonsson som är sjuksköterska och den som arbetade på bussen även under förra provperioden.

Sambulansen kommer, förutom att transportera patienter, också frakta blodprov och annan utrustning som behövs på de två orterna. Det finns också möjlighet för personal att boka bussen som tjänsteresa, i mån av plats.

Mer information
Susanne Olofsson
Avdelningschef ambulanssjukvården södra Lappland
Region Västerbotten
070 339 15 29
susanne.olofsson@regionvasterbotten.se

Joel Backman
Verksamhetschef Servicecenter
Region Västerbotten
072-221 03 11
joel.backman@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Molli Rosenström
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070 393 11 29
molli.rosenstrom@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige