Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Satsning på precisionsmedicin

Vinnova finansierar en fortsatt satsning på utvecklingen av precisionsmedicin vid Norrlands universitetssjukhus. Det möjliggör mer precis diagnostik och individanpassad vård för invånarna i norra sjukvårdsregionen.

– Jag är oerhört glad att Vinnova identifierat Genomic Medicine Sweden (GMS) som en viktig infrastruktur och samverkansplattform för framtidens hälso- och sjukvård och klinisk forskning med stor patientnytta. Denna satsning är ett viktigt steg för Region Västerbotten och hela Norra sjukvårdsregionen att bygga upp ett eget center för precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel (ATMP), säger Göran Larsson, FoU-chef i Region Västerbotten.

Genomic Medicine Sweden, GMS är en nationell plattform för samverkan mellan olika aktörer inom sjukvård, akademi, industri, patientorganisationer och myndigheter. Vid landets sju universitetssjukhus finns regionala center, för att föra in precisionsmedicin i sjukvården. Genomic Medicine Center Norr (GMC Norr) finns vid Laboratoriemedicin vid Norrlands universitetssjukhus och institutionen för Medicinsk Biovetenskap vid Umeå universitet.

Vinnova satsar tillsammans regioner och universitet 220 miljoner kronor till GMS under 2021-2024. Finansieringen de kommande åren ska bidra till fortsatt införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården, stärka svensk forskning och främja nya forsknings- och innovationssamarbeten mellan näringslivet, vården och akademin.

– Detta möjliggör ökad tillgång till mer avancerad diagnostik och behandling för våra patienter. Detta gör också att våra forskare kan undersöka bakomliggande orsaker till olika sjukdomar såsom cancer, ärftliga sjukdomar och diabetes. I förlängningen bidrar det till att utveckla framtidens förbättrade diagnosverktyg och skräddarsydda behandlingar, säger Maréne Landström, professor i patologi och representant för GMC Norr.

Mer information

Göran Larsson
FoU-chef, Region Västerbotten
070-293 50 44

Maréne Landström
Region Västerbottens representant i den Nationella ledningsgruppen för GMC Norr
070-231 63 42

Presskontakt

Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige