Gå direkt till innehåll
Snart börjar Psykeveckan Västerbotten

Pressmeddelande -

Snart börjar Psykeveckan Västerbotten


”Se livets möjligheter” är titeln för Psykeveckan Västerbotten som den 8-14 november arrangerar gratis digitala föreläsningar och kulturella aktiviteter med syfte att förmedla kunskap och förståelse för psykisk ohälsa.

– Vi når ut med personliga erfarenheter och viktig kunskap i ett samhälle där psykisk ohälsa är en del av mångas vardag, säger Claudia Kerttu samordnare för Psykeveckan i Umeå. Vi fortsätter att leverera denna kunskapshöjande vecka, år efter år sedan starten 2004 och vi har fått en stor och bred publik, framför allt sedan vi började med digitala sändningar.

Psykeveckan Västerbotten anordnas under vecka 45, med inflytande från brukarföreningarna i fokus.

Umeå 8-14 november

En av årets gripande föreläsningarna berör människohandel, prostitution och pornografi, förmedlad av Peter och Jasmina från organisationen Talita.
– Denna föreläsning berör mig väldigt starkt men det inger hopp att höra om Talitas arbete som är både förebyggande, uppsökande och rehabiliterande, säger Claudia Kerttu.

Under veckan får vi även ta del av hur det är att vara anhörig till någon som är utmattad, där en unik visuell förklaringsmodell presenteras för att förstå och förändra det som känns jobbigt. Ett annat ämne som tas upp är tillståndet samlarsyndrom och hur det kan hanteras.

Dessa föreläsningar och mycket mer finns på:
www.regionvasterbotten.se/play och på Facebook Psykeveckan v.45 i Västerbotten 
De är tillgängliga från sändningsdatum och en månad framåt.

Se tider och program: regionvasterbotten.se eller Facebook Psykeveckan v.45 i Västerbotten

Psykeveckan v 45 i Umeå är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Umeå kommun, studieförbundet ABF, Region Västerbotten och brukarföreningarna Attention, RSMH, och Hjärnkoll.


Skellefteå 8-12 november

Programmet bjuder på lokala inslag från Skellefteå med en livesänd panel med information från IFO (Individ och familjeomsorgen) dit medborgarna kan smsa in frågor. Könsdysfori bland barn och unga, där överläkare och kurator deltar är ett inslag, samt en föreläsning med Nina Rung: Porren – om det vi ser med inte pratar om. 

Det blir även en Zoom-föreläsning om oro med Lena Stenvall och skådespelaren Mathilda Kjällmor som tillsammans förklarar och gestaltar vad oro är, hur den ibland kan ta över, men hur vi på ett bra sätt kan leva med den.

För att delta i föreläsningen om oro krävs föranmälan till ulrika.olofsson@abf.se

Övriga föreläsningar sänds live antingen på Facebook Psykeveckan v.45 Skellefte eller på youtube. Se under respektive programpunkt.

Programmet i sin helhet finns här: regionvasterbotten.se eller Facebook Psykeveckan v.45 Skellefte

Psykeveckan v 45 i Skellefteå anordnas av studieförbundet ABF, Föreningarnas Hus I Skellefteå, Norran, Hjärnkoll, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

För mer information

Claudia Kerttu
Samordnare för Umeås Psykevecka
076-7665729, claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

Liz Bertholdsson
Samordnare för Skellefteås Psykevecka
070-289 57 66, liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se


Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg, externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakter sommaren 2022

Presskontakt Presskontakter sommaren 2022
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige