Gå direkt till innehåll
Landstingets första solcellsanläggning består av 412 solpaneler på en yta av närmare 700 kvadratmeter.
Landstingets första solcellsanläggning består av 412 solpaneler på en yta av närmare 700 kvadratmeter.

Pressmeddelande -

Solceller minskar landstingets kostnader för el

Västerbottens läns landstings första solcellsanläggning producerar årligen drygt 90 000 kilowattimmar vilket minskar landstingets kostnader för el med cirka 70 000 kronor per år. Om elpriset i framtiden höjs, minskar kostnaderna ytterligare.

Enligt landstingets miljöpolitiska mål ska den totala energianvändningen minska betydligt, andelen förnybar energi ska öka och samtliga ny- och ombyggnationer ska ha ett kretsloppsanpassat och resurssnålt synsätt.

Solcellsanläggningen på Geriatriskt centrums tak i Umeå, med 412 solpaneler på en yta av närmare 700 kvadratmeter.

– Detta är en viktig pusselbit för att uppnå våra miljömål. Det bidrar också till en hållbar omställning av samhället och ger samtidigt lägre energikostnader för landstinget, vilket betyder mer pengar till vården, säger landstingsråd Robert Winroth.

– Projektet på Geriatriskt centrum är det första i ett led av projekt med ambitionen att investera i solcellsanläggningar på landstingets byggnader, säger byggprojektledare Ilir Ramadani.

Minskad kostnad för el

Anläggningen stod färdig i augusti och förväntas producera drygt 90 000 kilowattimmar årligen. Livslängden på solcellerna är cirka 30 år och beräknas ge en total minskad kostnad för el på drygt 2,2 miljoner kronor, beräknad på dagens elpriser.

– Sannolikt höjs priset på el under de kommande 30 åren, vilket gör att anläggningen kommer att minska kostnaderna för el ytterligare, säger energiingenjör Maria Hammeryd.

Första anläggningen

Solcellsanläggningen på Geriatriskt centrums tak är landstingets första anläggning, vilket inneburit förhållandevis höga produktionskostnader. Den totala kostnaden landade på 1,5 miljoner kronor, med ett statligt bidrag på 650 000 kronor inberäknat.

– De anläggningar som kommer att sättas upp framöver sker i samband med nya byggprojekt, vilket minskar kostnaderna för bland annat montering, säger Maria Hammeryd

Optimal lutning

En solcellsanläggning kommer att installeras på taket på Lycksele lasarett, där en omfattande ombyggnation av lasarettet i mångmiljonklassen pågår.

Bland annat ska ett nytt sadeltak ersätta ett gammalt plant tak på lasarettets högsta byggnad, byggnad. Här planeras det att bygga stålkonstruktioner som solcellspanelerna monteras på så att lutningen för solcellsanläggningen blir optimal. Solcellsanläggningen beräknas ge en total produktion på cirka 40 000 kilowattimmar.

Kräver lite underhåll

En avsevärt större och mer omfattande anläggning planeras när den nya psykiatribyggnaden vid Norrlands universitetssjukhus uppförs om några år. Där ska vissa av taken redan från början anpassas till solceller. Elproduktionen där beräknas till cirka 150 000 kilowattimmar.

– Solcellsanläggningar är inga tekniskt avancerade anläggningar och de kräver nästan inget underhåll. All elproduktion går direkt in i landstingets elnät, säger elingenjör Gösta Olsson.

Mer information:
Byggprojektledare Ilir Ramadani, 073-086 59 22
Energiingenjör Maria Hammeryd, 070-627 05 08
Landstingsråd Robert Winroth, 070-182 00 08

Vänliga hälsningar
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Ämnen

Regioner


Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige