Gå direkt till innehåll
Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa är glad över Västerbottningarnas stabila förtroende för hälso- och sjukvården i länet.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa är glad över Västerbottningarnas stabila förtroende för hälso- och sjukvården i länet.

Pressmeddelande -

Stabilt förtroende för Region Västerbottens hälso- och sjukvård

Invånarna i Västerbotten har ett stort förtroende för hälso- och sjukvården. Samtidigt ökar även förtroendet för och användningen av digitala lösningar. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer.

64 procent har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet vilket är högre än för riket i stort. Även förtroendet för sjukhusen, 75 procent, ligger klart över snittet medan västerbottningarnas förtroende för hälsocentraler ligger på samma nivå som riket i stort.

Det är en generell minskning jämfört med pandemiåren då förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i hela landet. Resultaten i undersökningen ligger nu i stort sett på samma i nivå som åren före pandemin.

Men nöjdheten med väntetider till sjukhus har och minskat och ligger under både medeltalet för riket och resultatet före pandemin. Resultatet för hälsocentralerna ligger däremot i linje med riksgenomsnittet och resultaten före pandemin.

Tillgång till vård handlar inte bara om väntetider

– Det är glädjande att invånarna har ett stort och stabilt förtroende för hälso- och sjukvården. Tillgängligheten är en utmaning för hela sektorn och vi arbetar med att rekrytera och att behålla våra medarbetare, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

81 procent av länets invånare är positivt inställda till att använda 1177:s e-tjänster. Antalet som loggar in ökar stadigt år från år och de som är 80 år och äldre ökar användandet mer än andra åldersgrupper. De som anger att de har en sämre hälsa använder tjänsterna i högre utsträckning än andra grupper, 90 procent jämfört med 87 procent, och anser också att de hat haft nytta av tjänsterna.

– Tjänsterna ökar tillgänglighet till hälso- och sjukvården i hela länet. Med det höga användandet är det viktigt att vi ständigt utvecklar och anpassar tjänsterna utifrån invånarnas behov, säger kommunikationschef Malin Åberg.

Undersökningen visar också att 53 procent av invånarna i länet är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik. Västerbottningarna är även positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Här är 48 procent positiva jämfört med 45 procent i riket i stort.

Fakta
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2022 års undersökning genomfördes under vår och höst. Sammanlagt har 48 304 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten, som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Här finns Sveriges kommuner och regioners rapport med en sammanställning av resultaten finns att läsa här.

Resultaten visas även på Vården i siffror.

Mer information
Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa, 070-352 47 16
Kommunikationsdirektör Malin Åberg, 070-240 91 55

Presskontakt
Annelie Hägglund, 076-842 70 70

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige