Gå direkt till innehåll
Norrlands universitetssjukhus.
Norrlands universitetssjukhus.

Pressmeddelande -

Stabsläget på Norrlands universitetssjukhus avblåst

De problem med den trådlösa telefonin som drabbade Region Västerbotten på tisdagen är nu lösta. Därmed avblåses också det stabsläge som rått på Norrlands universitetssjukhus där problemen var som störst.

Under natten mot onsdagen har tekniker från såväl Region Västerbotten som leverantören arbetat med att lösa felet. Av okänd anledning har systemet belastats så hårt att det kraftigt begränsat möjligheten att göra utgående samtal via Ascom-telefonerna. Däremot har det gått bra att ringa till dem.

– Problemet ligger av allt att döma i leverantörens plattform och det måste givetvis utredas vidare så att ett liknande scenario inte uppstår igen. En orsaksanalys är inledd, säger Nils-Petter Augustsson, avdelningschef Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik.

Användandet av Ascomtelefonin är utbredd inom vårdverksamheten men reservrutiner finns och dessa har fungerat bra.

– När en sådan här sak inträffar ökar det belastningen på medarbetarna, men såvitt jag kan bedöma har inte patientsäkerheten påverkats, säger Johan Thunberg, sjukvårdsledare.

Övrig telefoni som fast telefoni, mobiltelefoni och reservtelefoner har inte berörts av problemen med Ascomtelefonin. Även larmknappar och larmtjänst har varit opåverkade.

Mer information
Johan Thunberg
Sjukvårdsledare
072-715 38 57

Presskontakt
Per Strömbro
Kommunikationsstaben
072-554 05 95

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige