Gå direkt till innehåll
Sjuksköterskan Sara Lindström hjälper en patient med bedömning av en läkare. Foto: Per Strömbro/ Region Västerbotten.
Sjuksköterskan Sara Lindström hjälper en patient med bedömning av en läkare. Foto: Per Strömbro/ Region Västerbotten.

Pressmeddelande -

Start för mobilt primärvårdsteam i Skellefteå

Idag börjar det Mobila primärvårdsteamet i Skellefteå med att hjälpa patienter i deras hem. Teamet finns tillgängligt sju dagar i veckan och är ett samarbete mellan regionen och kommunen. 

Det Mobila primärvårdsteamet ska hjälpa alla typer av patienter som av olika anledningar inte kan eller bör åka in till vården. De kan vid behov och med kort varsel göra bedömningar och hembesök, starta upp eller slutföra behandlingar som till exempel att ge antibiotika, blodtransfusion eller att ta prover.

–Vi finns tillgängliga för alla delar av vården, allt från sjukhuset, 1177 och primärvården till mottagningar och kommunens vårdpersonal. Vi ska vara en snabb väg till rätt vård. Det ska inte behöva bli några diskussioner om vem man ska kontakta om en patient behöver vård. Det här är ett gränsöverskridande arbete, säger AnnBritt Marklund, avdelningschef för palliativ medicin i Skellefteå med samordningsfunktion för uppstarten av teamet

Ska minska trycket på vårdplatser
Förutom att ge patienter en god och säker vård ska arbetet även minska belastningen på vårdplatserna i Skellefteå under sommaren då personalen kan ge hjälp och råd på plats.

–Vi hoppas också att vi ska minska trycket på vården framöver. Nu är det många som avbokar sina besök av rädsla för att bli smittade och då kan det krävas mer vård längre fram. Vi kan nu istället erbjuda ett hembesök av en sjuksköterska alternativt en läkare som utför det avbokade besöket vilket kan minska både oron hos patienten och följderna som kan uppstå när besöken bli avbokade, säger AnnBritt Marklund.

Teamet ska även hjälpa patienter med covid-19.

–Det kan vara smittade patienter som bor ensamma och kanske inte har någon som tittar till dem. Sjukdomsförloppet kan ibland gå fort. Får vi kännedom om dem kan vi ge en extra tillsyn och förebyggande råd, vilket kan öka tryggheten för dem. Vi kan också göra uppföljningar efter covid-19 om det skulle behövas, säger AnnBritt Marklund.

Personal från både region och kommun
Teamet består idag av tre sjuksköterskor som gör hembesök, en senior sjuksköterska som sitter med samordningen och tre seniora läkare som kopplar upp sig mot patienten eller sjuksköterskan på plats med video. Just nu arbetar man för att bemanna med fler läkare som kan göra hembesök när sådant behövs. Teamet kommer även ha ett nära samarbete med palliativ medicin. Kvällar och nätter bemannas teamet av sjuksköterskor från kommunen. Teamet ska i första läget finnas fram till den 31 augusti.

–Det här är något som vi hoppas ska bli ett permanent arbetssätt. Det handlar om smarta och effektiva lösningar för patienterna och ingen ska kunna ramla mellan stolarna, säger AnnBritt Marklund.

Mer information
AnnBritt Marklund
Avdelningschef för palliativ medicin i Skellefteå med samordningsfunktion för uppstarten av Mobila primärvårdsteamet.
0910-77 15 50, 072-240 18 75

Sara Lundberg
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård vid Skellefteå kommun
0910- 73 50 00

Presskontakt
Annelie Hägglund
Kommunikatör Region Västerbotten
090-785 71 70

Cecilia Stenström
Kommunikatör Region Västerbotten
090-785 71 75

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige