Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stöd till hållbar utveckling, stärkt innovationsförmåga och jämlika levnadsvillkor i Västerbotten

Vid dagens möte i regionala utvecklingsnämnden beviljades 8 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västerbotten. Nämnden fastslog även den regionala strategin för hållbar besöksnäring och en ny regional innovationsstrategi 2022-2030.

– Västerbottens förmåga och kapacitet till innovation, förnyelse och transformation kommer att vara avgörande om vi ska klara av en snabb och global hållbar omställning. Den regionala innovationsstrategin är gemensam utgångspunkt och plattform för Västerbottens samlade arbete med innovation, säger Magnus Rudehäll, enhetschef digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten.

Den regionala innovationsstrategins vision är att Västerbotten ska vara ”En nytänkande smart region”, vilket är identiskt med prioriteringen i den regionala utvecklingsstrategin. Innovationsstrategin har två övergripande mål för länet: ”En innovationsmotor för hållbar utveckling” och ”Ett ekosystem med starka och inkluderande innovationsprocesser”.

Regional strategi för besöksnäringen 2022-2026

Den nu fastslagna strategin för besöksnäringen i Västerbotten skapar en bas för de aktörer som verkar i länet. Den bygger på många aktörers inspel och dialogen har tydligt visat vägen till tre teman som fångar Västerbottens attraktionskraft: natur, kultur och måltid. Strategin handlar om att bygga långsiktigt hållbara strukturer där verksamheter får stöd att utvecklas på ett livskraftigt och hållbart sätt.

Projekt för regional tillväxt

Dagens beviljade projekt bidrar till ökad social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, jämlika levnadsvillkor och stärkt kompetens och välfärd i Västerbotten.

De fem projekten är:

1. VX Connect
Region Västerbotten beviljas 266 716 kr.

Projekt avser att fortsätta vässa konceptet Västerbotten Experience, för att hjälpa turismföretagen att stärka deras förändrings- och omställningsförmåga samt förmåga till affärs- och produktutveckling och på så sätt stärka deras konkurrenskraft och lönsamhet. Fokus ligger på hållbar utveckling av affären och produkten, samt på digital mognad i form av bokningsbarhet och kunskap om kanaler.

2. Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter år 2-3
Region Västerbotten beviljas 3 040 067 kr.

Målsättningen med projektet är att uppnå jämlika levnadsvillkor, tillgänglighet och full delaktighet i samhället för alla människor allmänhet, och personer med funktionsnedsättning i synnerhet. Projektet ska bidra till väsentliga och kapacitetstärkande förändringar som ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att utbilda sig, få ett arbete, driva företag, delta i förenings- och samhällslivet och ha en god hälsa.

3. Skogsprogram Västerbotten 2022
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN beviljas 846 030 kr

Syftet är att Västerbottens regionala skogsprogram ska verka för en växande bioekonomi och stärka skogens roll i ett hållbart samhälle genom att vara
- En mötesplats för diskussioner om möjligheter och utmaningar inklusive konflikter
- En plattform för att driva samverkan och för att förverkliga idéer
- Ett kommunikationsnav för ökad kunskap om skogen och skogliga verksamheter, samt olika frågor kopplade till dessa

4. Ung Företagsamhet stöttar Studie- och yrkesvägledning i Västerbotten 
UNG FÖRETAGSAMHET I VÄSTERBOTTEN beviljas 1 800 000 kr

I det här projektet vill UF Västerbotten tillsammans med kommunerna arbeta för att barn och unga i Västerbotten ska vägledas till framtidsval där hens kompetens kommer till sin rätt och matchar både individ och samhälle, anpassat efter arbetsmarknadens behov. Fokus är de snabba samhällsförändringar som sker och att på bästa sätt möta den stora efterfrågan på kompetensförsörjning.

5. Inkubatorkapacitet Norra Västerbotten 2022-2023
Arctic Business Incubator AB beviljas 2 000 000 kr

Projektet riktar sig till hållbara, innovativa tillväxtbolag i Västerbotten och ska bidra till ökad attraktionskraft, stärkt kompetens och välfärd i Västerbotten genom en kapacitetsökning av Arctic Business verksamhet i Västerbotten, genom att möta innovatörer, entreprenörer och stötta dem att skapa hållbara och innovativa startup-företag.


För mer information:

Magnus Rudehäll
Strateg Digitalisering och innovationsledning
vid regionala utvecklingsförvaltningen, Region Västerbotten
070-608 48 88, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Annika Sandström
Regionturismchef, Region Västerbotten
070-550 16 08, annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

Katarina Molin
Chef enheten för Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige