Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stora konsekvenser för sjukvården i Skellefteå av varsel 3

Vårdförbundets tredje varsel, som träder i kraft den 20 maj, kommer att innebära en kraftig påverkan på sjukvården i Skellefteå. Just nu pågår intensiva förberedelser för att klara omhändertagandet av akut sjuka och medicinskt högt prioriterade patienter.

- Jag kan bara beklaga att varslet slår så hårt mot patienter och anhöriga. För att klara patientsäkerheten kommer det bli nödvändigt att flytta inneliggande patienter med stabila tillstånd till andra vårdinrättningar i länet, säger Ulf Oscarson, chefläkare vid Skellefteå lasarett.

Varslet innebär bland annat att akutplatserna på medicinavdelningarna reduceras kraftigt, från 78 till 34.

- Vi har begärt att Vårdförbundet ska dra tillbaka delar av varsel 3 för att kunna hålla ytterligare en vårdavdelning med 22 vårdplatser öppen, men har ännu inte fått något svar, säger Ulf Oscarson.

Från och med idag råder intagningsstopp vid de två medicinavdelningar som berörs av varslet, d v s inga nya patienter läggs in på dessa avdelningar. Från och med ikväll styrs ambulanstransporter från Norsjöområdet till Lycksele lasarett och ambulanstransporter från Lövångerområdet styrs mot Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Vårdplatssituationen påverkas också av att Skellefteå kommuns korttidsboenden är uttagna i strejk. Patienter som är utskrivningsklara från Skellefteå lasarett och väntar på besked om korttidsvistelseplats erbjuds nu hemgång med hemtjänst av kommunen alternativt förflyttning till någon annan av landstingets vårdinrättningar i länet, t ex sjukstugorna i inlandet.

På kirurg-ortopedavdelningarna och medicin-geriatrikavdelningarna vid Skellefteå lasarett finns i dagsläget sju patienter som väntar på besked om boendeplats i kommunens regi.

Det tredje varslet innebär också att kvinnoklinikens mottagning, ögonmottagningen och medicinmottagningarna i Skellefteå samt kirurg- och medicinmottagningarna i Lycksele kommer att beröras av strejken. Sedan tidigare berörs även stora delar av hälsocentralernas verksamhet i länet, kirurg-ortopedmottagningen i Skellefteå samt röntgen- och operationsavdelningarna i Skellefteå och Lycksele.

Via annonser i dagstidningarna och på landstingets webbplats kommer information att finnas om hur patienter berörs av vårdkonflikten.

Verksamheter inom Västerbottens läns landsting som berörs av varsel 3 fr o m 20 maj (förhandling med vårdförbundet om varsel 3 startade torsdag 8 maj)
Kirurgmottagningen, Lycksele lasarett
Medicinmottagningen, Lycksele lasarett
Röntgenavdelningen, Skellefteå och Lycksele lasarett (kompletterande varsel)
Ögonmottagningen, Skellefteå lasarett
Medicinmottagningen, Skellefteå lasarett
Gynmottagningen, Skellefteå lasarett
Medicin avdelningen 3 och 7, Skellefteå lasarett
Vårdkoordinator, Skellefteå lasarett

Information lämnas av
Ulf Oscarson, chefläkare Skellefteå lasarett, 070-348 15 13

 

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige