Gå direkt till innehåll
Anders Byström, tillförordnad regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten. Foto: Andreas Larsson, Region Jämtland/Härjedalen.
Anders Byström, tillförordnad regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten. Foto: Andreas Larsson, Region Jämtland/Härjedalen.

Pressmeddelande -

Tillväxtverket ska samordna samhällsomvandlingen i norra Sverige

Tillväxtverket får uppgiften att samordna nationella, regionala och lokala insatser för att klara den historiskt stora samhällsomvandling som sker genom Västerbottens och Norrbottens industrisatsningar för den hållbara omställningen.

Regeringen ger Tillväxtverket i uppgift att samordna arbetet på nationell nivå för att stödja och skapa goda förutsättningar för den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Tillväxtverkets uppdrag ska ses som en fortsättning på det arbete Peter Larsson haft som regeringens särskilda samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige, som avslutas den 30 juni 2023.

– Det här är goda nyheter för Västerbotten och Sverige. Regeringen har insett att vi behöver dra det här lasset tillsammans och Tillväxtverket är en myndighet som har kompetensen och resurserna att ta Peter Larssons utmärkta arbete vidare, säger Anders Byström, tillförordnad regional utvecklingsdirektör på Region Västerbotten.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Region Västerbotten, Region Norrbotten, de båda länens länsstyrelser, berörda kommuner, näringsliv och andra aktörer. Bland uppgifterna regeringen ger Tillväxtverket finns att utveckla och stärka befintliga strukturer och stärka statliga myndigheters medverkan.

I Norrbottens län och Västerbottens län pågår en omfattande nyindustrialisering kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering. När nya hållbara industrier etablerar sig i norra Sverige kan denna del av landet bli ledande i den globala klimatomställningen. Genom att ligga i framkant med ny innovativ hållbar teknik finns konkurrensfördelar för svenskt näringsliv och företagande, skriver regeringen i sitt beslut, som tillkännagavs den 22 juni.

I beslutet skriver regeringen också att den omställning som sker nu är av en historiskt stor omfattning, vilket skapar utmaningar inom områden som bland annat ny elproduktion, infrastruktur, bostäder, utbildningsmöjligheter och kompetensinflyttning, som snabbt måste komma på plats. Omställningen ställer krav på en välfungerande samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå och att de insatser som görs är koordinerade och kompletterar varandra på ett ändamålsenligt sätt.

Tillväxtverket är en lämplig myndighet att utföra uppdraget, bland annat genom sitt uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet, skriver regeringen i beslutet som undertecknats på regeringens vägnar av arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson samt Moa Eklund. Kostnaderna för uppdraget belastar Tillväxtverket, som slutredovisar uppdraget till Klimat- och näringslivsdepartementet den 31 januari 2024.

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige