Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tuff utmaning för landstinget att klara årets budget

2007 blir ett tufft år för Västerbottens läns landsting att klara ekonomin. Landstingets årsbokslut visar visserligen på ett positivt resultat på 138 miljoner men överskottet beror framförallt på ökade intäkter av engångskaraktär som t ex en tillfällig förbättring av skatteunderlaget och försäljning av värdepapper. - Det problem vi har är att hälso- och sjukvården, och i första hand den specialiserade sjukhusvården, går med stora underskott. Mitt uppdrag av politikerna är att se till att verksamheten bedrivas med de resurser som ställts till förfogande, säger Sofie Edberg, landstingsdirektör. Verksamheterna redovisade stora underskott bl a inom områdena läkemedel och personalkostnader. Detta tillsammans med att prognoserna för skatteintäkterna under 2007 har försämrats kraftigt gör den ekonomiska situationen ytterst besvärlig. Landstingets ambition är att minska kostnaderna med minst 100 miljoner. Det ska ske genom generella och riktade åtgärder. De generella åtgärderna innefattar bland annat att komma till rätta med läkemedelskostnaderna, minskning av centrala anslag mm. Huvuddelen av åtgärderna ska klaras av verksamheterna själva genom olika typer kostnadsreduceringar. Det kommer att krävas krafttag av alla verksamheter för att genomföra planerade åtgärder. I det åtgärdspaket som specialiserad sjukhusvård har redovisat återfinns förslag om åtgärder i storleksordningen 20 miljoner som kommer att påverka produktionen och därmed också tillgängligheten. Dessa konsekvenser har redovisats för styrelsens arbetsutskott. - Även om det mest kärva läget finns inom den specialiserade sjukhusvården är landstingets ekonomiska situation en stor utmaning för alla chefer. Verksamhetsområdescheferna har mitt mandat att vidta nödvändiga åtgärder. Det handlar om allt från att minska personalkostnaderna till att se över inköp och investeringar, säger Sofie Edberg. En ledstjärna i arbetet ska vara att patienterna drabbas så lite som möjligt. För ytterligare information Sofie Edberg, landstingsdirektör Västerbottens läns landsting, tel 090-785 72 40, 070-349 72 40. Hälsningar Marita Broberg informationsfunktionen Västerbottens läns landsting tel 090-785 70 96, 070-200 95 76

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige