Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tuff utmaning för landstinget att klara årets budget

2007 blir ett tufft år för Västerbottens läns landsting att klara ekonomin. Landstingets årsbokslut visar visserligen på ett positivt resultat på 138 miljoner men överskottet beror framförallt på ökade intäkter av engångskaraktär som t ex en tillfällig förbättring av skatteunderlaget och försäljning av värdepapper. - Det problem vi har är att hälso- och sjukvården, och i första hand den specialiserade sjukhusvården, går med stora underskott. Mitt uppdrag av politikerna är att se till att verksamheten bedrivas med de resurser som ställts till förfogande, säger Sofie Edberg, landstingsdirektör. Verksamheterna redovisade stora underskott bl a inom områdena läkemedel och personalkostnader. Detta tillsammans med att prognoserna för skatteintäkterna under 2007 har försämrats kraftigt gör den ekonomiska situationen ytterst besvärlig. Landstingets ambition är att minska kostnaderna med minst 100 miljoner. Det ska ske genom generella och riktade åtgärder. De generella åtgärderna innefattar bland annat att komma till rätta med läkemedelskostnaderna, minskning av centrala anslag mm. Huvuddelen av åtgärderna ska klaras av verksamheterna själva genom olika typer kostnadsreduceringar. Det kommer att krävas krafttag av alla verksamheter för att genomföra planerade åtgärder. I det åtgärdspaket som specialiserad sjukhusvård har redovisat återfinns förslag om åtgärder i storleksordningen 20 miljoner som kommer att påverka produktionen och därmed också tillgängligheten. Dessa konsekvenser har redovisats för styrelsens arbetsutskott. - Även om det mest kärva läget finns inom den specialiserade sjukhusvården är landstingets ekonomiska situation en stor utmaning för alla chefer. Verksamhetsområdescheferna har mitt mandat att vidta nödvändiga åtgärder. Det handlar om allt från att minska personalkostnaderna till att se över inköp och investeringar, säger Sofie Edberg. En ledstjärna i arbetet ska vara att patienterna drabbas så lite som möjligt. För ytterligare information Sofie Edberg, landstingsdirektör Västerbottens läns landsting, tel 090-785 72 40, 070-349 72 40. Hälsningar Marita Broberg informationsfunktionen Västerbottens läns landsting tel 090-785 70 96, 070-200 95 76

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige