Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utökade vårdplatser i länet, samverkan med kommuner och behov av materiel

Vid torsdagens presskonferens berättade nyckelpersoner inom Region Västerbotten om de utökade vårdplatserna i länet, samverkan med kommuner, regionens materialtillgång och att regionen efterlyser vårdpersonal till Skellefteåområdet.

Under torsdagen har vi inom Region Västerbotten 206 bekräftade fall av covid-19. 22 personer av dessa behöver sjukhusvård varav nio på intensivvårdsavdelning.

– Det kan vara en slump att vi inte fått så många nya positiva fall de senaste dagarna, vi räknar med att det kommer bli en fortsatt ökning. Så har det varit i andra regioner i Sverige, antalet smittade varierar men ökar ändå successivt sett under en längre tid, berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Antalet fall på vård- och omsorgsboenden i länet har inte ökat sedan förra veckan utan det rör sig fortfarande om fem olika boenden i fyra olika kommuner.

­– Det är inte fråga om någon större smittspridning. I samtliga fall samverkar vi nära kommunerna som gör ett viktigt och bra jobb. Vi jobbar också tillsammans med kommunerna för att tillgängliggöra material och information på olika språk för att nå ut och tillsammans vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, informerar Gunilla Persson.

Samverkan med länets kommuner

Anders Johansson är överläkare vid Vårdhygien i Region Västerbotten och har bland annat jobbat med att ta fram de prognoser regionen planerar och arbetar efter.

– Vi jobbar efter ett scenario med att det är som högst antal smittade personer i mitten av maj och att vi då kommer behöver 130 platser för patienter smittade med covid-19, fördelade på länets tre sjukhus. Det innebär en dryg fördubbling av ordinarie kapacitet, berättar Anders Johansson.

Vårdhygien i Västerbotten finns på alla våra sjukhus och har avtal med länets kommuner och arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning, skydda patienter och personal.

– Sedan tidigare har vi på Vårdhygien regelbundna träffar med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor för att titta på hur utvecklingen kan komma att se ut per kommun. Syftet är att kunna skapa planering i kommunernas egna verksamheter med vård- och omsorgsboenden. Samarbetet är särskilt viktigt nu i den pandemi som råder. Det är tillsammans vi kan stoppa smittspridningen, säger Anders Johansson.

Anders Johansson medverkar i framtagandet av kommunikations- och informationsmaterial för de rutiner och riktlinjer som tas fram. Rutinerna från Region Västerbotten gäller såväl personal inom regionen som vårdpersonal inom kommunerna. De handlar bland annat om instruktioner för skyddsutrustning, hur den ska användas och när, provtagning och andra rutiner för vårdpersonal.

– Covid-19 är ett nytt virus för oss alla vilket innebär att rutiner uppdateras kontinuerligt utifrån den kunskap och lärdom vi ser i andra delar av världen och Sverige. Därför upprättar vi vårdhygieniska rutiner för vårdpersonal så att alla vet vad som gäller och gör likadant. Samverkan med regionens kommuner är oerhört viktig och det är ett lyckat samarbete som vi ska vara stolta över, säger Anders Johansson.

Resurser för material och bemanning

Under de senaste veckorna har arbetet med bemanning och den förväntade personalbristen behandlats på flera nivåer. Bland annat genom inventering av den administrativa personalen, kontakter med universitetet och pensionerade medarbetare och genom att stänga eller minska vårdutbudet på vissa verksamheter, så som att styra våra patientflöden, ställa in planerade operationer och fördela om personal mellan klinikerna.

– I de externa annonseringar vi gjort har vi fått in mycket ansökningar men vi ser fortfarande en brist och det gäller framförallt Skellefteå där vi rekryterat men ser ett ökat behov framgent. I dagsläget söker vi framförallt fler sjuksköterskor och undersköterskor till Skellefteå, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, och tillägger att det går att skicka in en intresseanmälan via regionens webbplats. Personal från HR går dagligen igenom ansökningar som skickats in:
https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/vill-du-hjalpa-till-under-coronapandemin

Även när det gäller material och skyddsutrustning har Region Västerbotten mottagit bidrag och gåvor från organisationer och privatpersoner.

– Vi uppskattar externa initiativ, både från företag och privatpersoner, som vill skänka material eller leverera godkända artiklar som kan användas i vården. Men det kan vara svårt för oss att värdera både kvalitet och funktionalitet på det som kommer från olika håll och hoppas på överseende om vi tackar nej till material, säger Sofie Jacobsson, chefläkare med beredskapsansvar.

Region Västerbotten jobbar hårt med att säkra försörjning av materiel och provar olika initiativ och lösningar.

– Vi är fortsatt i en besvärlig situation när det gäller personlig skyddsutrustning och annat förbrukningsmaterial. Vi har börjat titta på egna lösningar, till exempel att tillverka egna skyddsförkläden för att i första hand täcka regionens behov, berättar Sofie Jacobsson och tillägger att det just nu pågår en dialog med lokala organisationer som kan tillverka skyddsrockar i en större skala.

Särskilda intensivvårdsplatser för patienter som smittats med covid-19

På Lycksele lasarett utbildas operations- och narkospersonal för att kunna omhänderta den nya patientgruppen. Det finns ett tiotal intensivvårdsplatser på lasarettet, varav fem är direkt avsedda för patienter med covid-19.Vid behov kan en omställning av en medicinavdelning göras om till en infektionsavdelning.

– Vi vet inte när tillströmningen kommer och vi vet inte hur det kommer bli men det vi vet är att vi måste förbereda oss. Vi drar ner verksamhet som vi inte måste göra, det vill säga vi drar ner operationer som inte är akuta och vård som kan vänta, vår bedömning är att vi måste frigöra personal som ska arbeta med covidsmittade patienter, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vid flera sjukstugor finns sjukvårdstält uppställda för att lättare kunna provta och bedöma de patienter som söker vård.

På Skellefteå lasarett har en av sjukhusets medicinavdelningar gjorts om till en avdelning för enbart patienter som smittats med covid-19. Avdelningen har plats för sexton patienter. Det finns också beredskap för totalt 6 till 10 så kallade slussplatser, där patienter som är misstänkt smittade av covid-19, men ännu inte bekräftade, kan vårdas.

Idag finns totalt tio intensivvårdsplatser i Skellefteå, där en specialavdelning har möjlighet att vårda fem smittade patienter. Inom en vecka kommer den avdelningen att kunna utökas med ytterligare två platser.

Helt ny intensivvårdsavdelning har byggts upp med förenade krafter

På bara ett par veckor har Region Västerbotten byggt upp en helt ny intensivvårdsavdelning vid Norrlands universitetssjukhus, Nus, för att ta emot upp till 13 covid-19-smittade patienter. Dessutom är ännu en infektionsavdelning vid Nus bemannad och öppnar under veckan.

– När det blir akut läge så är Region Västerbotten en organisation som har otroligt mycket muskler. På en och en halv vecka har vi köpt in utrustning och tillsatt de resurser som behövs, säger Göran Caspersson, avdelningschef på den nya intensivvårdsavdelningen.

Förutom sjukvårdspersonal har en mängd medarbetare från till exempel fastighet, logistik och it hjälpt till vid uppbyggnaden av den nya avdelningen.

– Dessutom har sjuksköterskor och undersköterskor snabbutbildats för att kunna sköta intensivvårdspatienter, säger Göran Caspersson.

De utökade intensivvårdsplatserna på den nya avdelningen kan behövas även i framtiden och kan också vara ett stöd för den norra sjukvårdsregionen.

Se film från den nya intensivvårdsavdelningen i bifogat material.

Länk till våra presskonferenser, inklusive gårdagens:
https://www.regionvasterbotten.se/play/alla-presskonferenser-om-covid-19

Presskontakter

Lisa Sturesson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 71 70

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 71 75

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige