Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vårdförbundet säger upp samverkansavtal med Region Västerbotten

På fredagen meddelade Vårdförbundet att de säger upp samverkansavtalet med Region Västerbotten.
– Att de nu säger upp detta avtal är förvånande då samverkansavtalet just inriktar sig på att ha en bra dialog och samarbete utöver vad lagstiftning kräver, kommenterar regionens HR-direktör Kia Ronnhed.

– Det är mycket beklagligt att vårdförbundet väljer att säga upp vårt samverkansavtal som vi har med samtliga fackföreningar. Vi har just gjort en partsgemensam utvärdering som visar på att de flesta tycker att avtalet fungerar bra på samtliga nivåer, från arbetsplatsnivå till central nivå, berättar Kia Ronnhed.

Det har gemensamt tagits fram åtgärder i de områden som vi ser behöver förbättras och där har vårdförbundet deltagit.

– Att de nu säger upp detta avtal är förvånande då samverkansavtalet just inriktar sig på att ha en bra dialog och samarbete utöver vad lagstiftning kräver. Jag känner inte igen att dialogen fungerar dåligt i samverkan och det visar, som sagt, inte heller den utvärdering som vi tillsammans har gjort med de fackliga organisationerna. Vi utvärderar också samarbetsklimatet regelbundet på våra samverkansmöten och där har Vårdförbundet inte lyft att de anser att det är dåligt, säger Kia Ronnhed.

Hon avslutar:

– Att vårdförbundet i detta läge, med de utmaningar vi har gällande kompetensförsörjning väljer att frånträda vårt gemensamma avtal kan jag inte förstå. Vi behöver tillsammans jobba för att behålla och utveckla våra arbetsplatser och där ser jag att ett partsgemensamt samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga är ett bra sätt att hantera frågor.

Mer information

Kia Ronnhed
HR-direktör
Region Västerbotten
070-687 70 70

Presskontakt

Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-049 46 53


Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige