Gå direkt till innehåll
Fotograf Torbjörn Thomsen
Fotograf Torbjörn Thomsen

Pressmeddelande -

Västerbotten Experience nominerad till Stora Turismpriset

För sitt nytänkande och innovativa arbete för besöksnäringens utveckling, är Västerbotten Experience en av kandidaterna till Stora Turismpriset 2021. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. 21 kandidater har nominerats i sina respektive län och utdelningen äger rum den 24 november i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan.

– Vi är hedrade av nomineringen. Region Västerbotten har under många år arbetat med en hållbar utveckling av besöksnäringen, och Västerbotten Experience har blivit en samlande plattform för ett 80-tal av länets besöksverksamheter med extra intresse för hållbarhet, säger Annika Sandström, regionturismchef vid Region Västerbotten Turism.

OM VÄSTERBOTTEN EXPERIENCE

Region Västerbotten Turism började 2015 med GSTC (global standard för hållbar turism – Agenda 2030) som metod för att hjälpa regionens besöksnäringsföretag i deras hållbarhetsarbete. Utifrån detta arbete har Västerbotten Experience utvecklats till en plattform med verktyg och vägledning i utveckling av långsiktigt hållbara verksamheter. Hållbarhet omfattar allt från miljöhänsyn till omsorg om företagaren själv. Metodiken är en inledande verksamhetsgenomgång som hjälper besöksföretagen att identifiera möjliga förbättringar.

– Med kunskapsbaserade verktyg får besöksföretaget möjlighet att stärka sin verksamhets företagsidé utifrån ett hållbart perspektiv, och få vägledning i hur bland annat verksamheternas hållbarhetsarbete kan kommuniceras till marknaden. Det är ett arbete som görs i samarbete med övriga affärsutvecklande satsningar i länet, säger Sirpa Kärki, verksamhetsansvarig för Västerbotten Experience, Region Västerbotten Turism.

Ökad digital synlighet

2021 har Västerbotten Experience fått en egen webbplats och ökad synlighet i sociala medier. Fokus i den gemensamma kommunikationen är företagens hållbarhetsarbete och hur det omsätts i den operationella verksamheten.

Verksamheter som deltar i Västerbotten Experience utgör förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande. Nätverket med Västerbotten Experience-företag utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka hela besöksnäringen. Ett antal workshops, webinarier, nätverksträffar och erfarenhetsutbyten har genomförts sedan starten.

Förebild för andra regioner

Västerbottens Experience är även förebild för andra regioners arbete med en hållbar besöksnäring och en nationell hållbarhetskonferens kommer att förläggas till länet.

– Som myndighet delar vi självklart med oss av både upplägg och våra erfarenheter av vårt arbete med en hållbar besöksnäring, men också av en omfattande konceptutveckling. Men huvudfokus är en hållbar besöksnäring för företagen inom Västerbottens län, säger Annika Sandström 


KRITERIERNA FÖR NOMINERING TILL STORA TURISMPRISET 2021:

- bidra till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen
- utveckla, sprida och dela kunskaper för att stärka besöksnäringen
- metodiskt och målmedvetet utveckla en hållbar verksamhet
- lyckats ställa om sin verksamhet under pandemin


För mer information
Annika Sandström
Regionturismchef, Region Västerbotten
070-550 16 08, annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell

Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.seÄmnen

Kategorier


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige