Gå direkt till innehåll
Nu krävs snabb utbyggnad av bostäder och infrastruktur, säger Rickard Carstedt. Foto: Patrick Trägårdh
Nu krävs snabb utbyggnad av bostäder och infrastruktur, säger Rickard Carstedt. Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

Västerbotten fortsätter växa mest i landet

Befolkningstillväxten i Västerbotten är högst i landet för sjätte månaden i rad. Det visar aktuell befolkningsstatistik från SCB. Nu behöver vi snabbt få bostäder och infrastruktur på plats, säger regionrådet Rickard Carstedt, Region Västerbotten.

Befolkningstillväxten i Västerbotten är högst i landet. Det visar aktuell befolkningsstatistik från SCB. Under januari månad ökade befolkningen i Västerbotten med 333 personer. Det är sjätte månaden i rad som Västerbotten växer snabbast av Sveriges 21 län. Den största folkökningen sker i Skellefteå följt av Umeå, men det är inte bara kustkommunerna som växer. Den senaste månaden har hela nio av länets 15 kommuner haft en positiv befolkningstillväxt. Att Västerbotten växer beror främst på ökad inflyttning av människor i åldrarna 30-44 år som i hög utsträckning flyttar direkt till jobb.

– Nu krävs det snabba åtgärder för att få fart på bostadsbyggande och infrastruktur i Västerbotten, så att vi kan ta hand om våra inflyttare och vår tillväxt på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Rickard Carstedt, regionråd (S), Region Västerbotten.

SCB:s befolkningsstatistik

SCB:s befolkningsstatistik visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade, och redovisas bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/

Kontakt:

Rickard Carstedt, regionråd (S), Region Västerbotten

richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige