Gå direkt till innehåll
Rickard Carstedt regionråd och Anna Pettersson utvecklingsdirektör Region Västerbotten, Tomas Eneroth infrastrukturminister
Rickard Carstedt regionråd och Anna Pettersson utvecklingsdirektör Region Västerbotten, Tomas Eneroth infrastrukturminister

Pressmeddelande -

Västerbotten ger elektrifieringslöfte till regeringen

Region Västerbottens utvecklingsdirektör Anna Pettersson och regionråd Rickard Carstedt (S) deltog i infrastrukturminister Tomas Eneroths pressträff under gårdagen. Först ut av alla Sveriges regioner gav Region Västerbotten sitt elektrifieringslöfte till regeringen, för en snabb omställning av tunga godstransporter.

Det är regeringens elektrifieringskommission som tillsammans med regioner, länsstyrelser och näringsliv med flera, nu presenterar 17 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 252 aktörer för att påskynda elektrifieringen.

Löftena är en kraftsamling för elektrifiering av regionala godstransporter, från norr till söder, i enlighet med Sveriges klimatmål: nollutsläpp år 2045. I dagsläget står transportsektorn för en tredjedel av växthusgaserna och även om en minskning har börjat behöver takten öka.

– Elektrifieringslöftet i Västerbotten kommer från både privata och offentliga aktörer runt om i hela länet. Intresset och engagemanget är stort och det finns en hög ambition att ligga i framkant för att ställa om de regionala godstransporterna till eldrift, säger Anna Pettersson.

Elektrifieringslöftet innebär att Västerbottens unika förutsättningar, som synliggörs genom en pågående kraftfull omvandling av näringslivet och samhället, kan bidra till att uppnå de nationella hållbarhetsmålen genom en påskyndning av de regionala godstransporternas övergång till eldrift. Det finns en bred samsyn och viljeinriktning hos Västerbottens aktörer att elektrifiering är centralt i omställningsarbetet.

– Västerbotten befinner sig mitt centrat av den gröna omställningen och vi ser elektrifieringen som en nyckel till framtidens hållbara tillväxt i Sverige och Västerbotten, avslutar Rickard Carstedt.

Ta del av Västerbottens aktörers elektrifieringslöfte här:
Handslag elektrifieringslöfte i Västerbotten.pdf


Elektrifieringskommissionen
Anna Pettersson är ledamot i elektrifieringskommissionen och har en central roll när regeringen intensifierar elektrifieringen av transportsektorn för att snabbare nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Elektrifieringskommissionen fungerar som ett rådgivande organ som möjliggör erfarenhetsutbyten mellan regeringen och olika organisationer. Arbetet kommer att fokusera på energieffektivitet, digitalisering och innovation. Kommissionens uppdrag sträcker sig till december 2022 och leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Läs mer om elektrifieringskommissionen här

Medverkande på pressträffen var även representanter från Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

För mer information

Anna Pettersson
Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten070-397 68 84, anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Aurora Pelli
Enhetschef Utbildning och Näringsliv, Region Västerbotten
070-611 57 77, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia LindellStrateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige