Gå direkt till innehåll
Rickard Carstedt (S) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden
Rickard Carstedt (S) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Pressmeddelande -

Västerbotten gör kompetensinventering

För att få en helhetsbild av Västerbottens kompetensförsörjningsbehov genomför Region Västerbotten, i samarbete med länets kommuner och näringsliv, en genomlysning av arbetsmarknaden, med start under hösten 2021. Bakgrunden är de stora arbetskraftsbehov som finns hos både företag och offentlig sektor, samtidigt som många kommuner brottas med minskande befolkning och demografiska utmaningar.

– Det finns behov av ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjningsfrågan och att konkretisera bilden av behoven, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten. Egentligen finns det en ganska enkel lösning, vi måste säkerställa att vi blir fler som väljer att leva och verka i Västerbotten.

Inventeringens syfte är att ge goda förutsättningar för det offentliga och privata systemet att samordna kompetensförsörjningsarbetet, exempelvis genom rekryterings- och attraktionsarbete, påverkansarbete och utbildningsplanering. Inventeringen kommer att ge en mer fördjupade bild av kompetensbehoven och bli ett komplement till det befintliga analysarbete som redan sker hos Arbetsförmedlingen, kommuner och branschorganisationer.

Tidigare fanns ett nationellt myndighetsuppdrag att ta fram analyser av regionala arbetsmarknadsbehov med tydligt utpekade aktörer, men det saknas idag. Region Västerbotten väljer därför att prioritera inventeringsarbetet som en del av sitt nationella uppdrag för regional kompetensförsörjning. Arbetet sker i dialog med Arbetsförmedlingen, Företagarna, Västerbottens Handelskammaren, Akademi Norr med flera.

– Det är viktigt att vi tar kompetensutmaningarna på största allvar menar Johan Duvdahl, näringslivschef Storumans kommun. Vi måste se Västerbotten som en helhet där vi samverkar och inte konkurrerar om människor och kompetens. Vi är en mycket attraktiv del av världen och genom nära samarbeten kan vi få allt fler världsmedborgare att välja Västerbotten som livsmiljö.


För mer information
Aurora Pelli 
Enhetschef Region Västerbotten 
070-611 57 77, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige