Gå direkt till innehåll
Jenny Ferry innovationsledare och Magnus Rudehäll projektägare Regional Innovationsledning Västerbotten.  Foto: Jörgen Boström
Jenny Ferry innovationsledare och Magnus Rudehäll projektägare Regional Innovationsledning Västerbotten. Foto: Jörgen Boström

Pressmeddelande -

Västerbotten satsar stort på innovationsledning

Som första region i Sverige tar Region Västerbotten nu ett helhetsgrepp för att främja innovation ur ett regionalt perspektiv. En stor satsning för att utbilda innovationsledare har påbörjats i Skellefteå och Umeå, samt planeras i Lycksele.

– Förmågan till innovation och förändring kommer att vara en avgörande faktor om vi ska lyckas med en hållbar omställning och fortsatt tillväxt i Västerbotten. Det gäller alla sektorer och branscher i samhället, säger Jenny Ferry, innovationsledare vid Region Västerbotten.

Genom projektet Regional Innovationsledning Västerbotten genomförs nu en rad insatser med syfte att höja kunskapen om innovation. En av insatserna är en utbildning i innovationsledning där deltagarna får lära sig att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete och skapa en företagskultur där innovation byggs in i processer, tänk och inställning hos medarbetarna.

Utbildning genomförs i samarbete med Amplify som specialiserat sig på att utveckla företags och organisationers innovationsförmåga. Ett 40-tal personer har under sommaren påbörjat utbildningen med Skellefteå eller Umeå som bas, och under hösten startar ytterligare en omgång i Lycksele. Att döma av deltagarnas reaktioner är satsningen välkommen.

– Deltagarna är lyriska över att de nu får ett gemensamt språk och en gemensam verktygslåda för innovationsarbetet de bedriver, säger Jenny Ferry.

– Det går väldigt bra för hela Västerbotten just nu, men vi får inte luta oss tillbaka. Vi måste fortsätta jobba hårt för att ligga i framkant och vägen dit går genom kunskap. Vår satsning på innovationer är inget lösryckt projekt, den hänger ihop med hur vi ser på utveckling, säger Magnus Rudehäll, enhetschef för digitalisering och innovationsledning vid Region Västerbotten.


Om Regional Innovationsledning Västerbotten (RIV)
Regional Innovationsledning Västerbotten (RIV) är ett projekt vars övergripande mål är att förbättra innovationsförmågan och öka innovationskapaciteten i Västerbottten. Projektet som pågår mellan 2020-01-01 - 2023-04-30 finansieras via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.
Läs mer om projektet:
https://regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/nytankande/innovationsledning/utvecklingsinsatser-innovation/riv-regional-innovationsledning-i-vasterbotten


För mer information:

Magnus Rudehäll,
Enhetschef digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten 
070-608 48 88, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Jenny Ferry
Innovationsledare digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten
073-043 33 11 jenny.ferry@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se 

Utbildningstillfälle på AWL, Umeå.
Foto: Jenny Ferry

Utbildningstillfälle på Skellefteå Science City.
Foto: Jenny Ferry

Gunnar Storfeldt VD på Amplify och Jenny Ferry innovationsledare Region Västerbotten

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige