Gå direkt till innehåll
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten, är en av sexton ledamöter i den nya elektrifieringskommissionen.
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten, är en av sexton ledamöter i den nya elektrifieringskommissionen.

Pressmeddelande -

Västerbotten växlar upp elektrifieringsarbetet

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten, blev i oktober utsedd till en av sexton ledamöter i regeringens nya elektrifieringskommission.
Måndag den 7 december hölls kommissionens första möte, digitalt. I Västerbotten inleds nu en dialog och process för regionens insatser i elektrifieringsarbetet.

-För Europas omställning har norra Sverige enorm möjlighet att bidra med grön förnybar energi i form av vatten och vind. Men också genom unik kompetens kring bland annat utvinning och förädling av råvaror som är helt avgörande både för att leda och lagra energi. Med vår tradition av energiintensiv industri och erfarenhet av samarbete med aktörer viktiga för regionens utveckling kan vi bidra med betydelsefull kunskap i arbetet med elektrifieringen, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten.

Västerbottens arbetsprocess
För att fånga sakkunskap och ringa in förutsättningar för elektrifiering av transporter och grön samhällsomställning i Västerbotten har ett antal tematiska områden identifierats. Under våren 2021 kommer dialogmöten att hållas, kopplade till de tematiska områdena. Det blir ett sätt att samla in kunskap från olika aktörer i länet, som Västerbotten sedan bidrar med till elektrifieringskommissionens arbete. Ordningen för dialogmötena anpassas efter kommissionens tidsplan och kommer att omfatta bland annat:

  • Vätgas i norra Sverige
  • Batteriregionen Västerbotten
  • Elkapacitet i Västerbotten
  • Digitalisering
  • Transport och laddinfrastruktur i Västerbotten

-Det känns verkligen roligt att vi nu startat arbetet med kommissionen. Ett ärofyllt uppdrag att vara en del av. Jag vet att norra Sverige har mycket gott att bidra med och ser fram emot den fortsatta processen, och inte minst att se resultaten framöver, säger Anna Pettersson.

Om elektrifieringskommissionen
Elektrifieringskommissionen ska, i samråd med berörda aktörer, identifiera åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen på transportområdet. I uppdraget ingår även att analysera och beakta hur digitalisering, uppkoppling och innovativa lösningar ytterligare kan påskynda och effektivisera elektrifieringen inom transportområdet. Kommissionens uppdrag sträcker sig till december 2022 och leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Läs mer om elektrifieringskommissionen här

Strategier till grund för elektrifiering
För att Sverige skall nå de uppsatta klimatmålen är elektrifieringsfrågan och tillhörande teknikutveckling högsta prioritet. På nationell nivå pågår för närvarande flertalet processer som skall bygga grunden för detta arbete.
Den 2 december lanserades exempelvis Fossilfritt Sveriges batteristrategi. Parallellt pågår också arbete inom ramen för Fossilfritt Sverige med att ta fram en nationell vätgasstrategi.

Läs mer om batteristrategin här

För mer information

Anna Pettersson
Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten
070-397 68 84, anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Aurora Pelli
Enhetschef Utbildning och näringsliv, Region Västerbotten
070-611 57 77, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige