Gå direkt till innehåll
Foto: Elin Berge, Region Västerbottens bildkonststipendiat 2020
Foto: Elin Berge, Region Västerbottens bildkonststipendiat 2020

Pressmeddelande -

Västerbottens kulturstipendiater 2020

Nu är det klart vilka som blir mottagare av Region Västerbottens kulturstipendier 2020. Bland stipendiaterna finns kreatörer inom bildkonst, konsthantverk och litteratur. Ett hedersstipendium delas också ut.  

– Västerbotten behöver alla sina konstnärer och kulturverksamma. En region som vill skapa framtidstro, utvecklas och vara attraktiv behöver satsa på konst och kultur. Jag är därför väldigt glad att Region Västerbotten årligen uppmärksammar och stöttar några av länets alla kreatörer i deras arbete, säger Nina Björby (S) ordförande för kulturutskottet vid Region Västerbotten.

Årets mottagare av kulturstipendier är följande: Elin Berge som tilldelas bildkonststipendiet, Viktoria Melinder som tilldelas kulturstipendium inom konsthantverk, och Pernilla Berglund som tilldelas stipendium inom litteratur. Hedersstipendiet 2020 tilldelas Kristina Ersviken.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design och berättande. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län.

Stipendiaterna kommer att uppvaktas vid en ceremoni den 27 maj.


Om årets kulturstipendiater

BILDKONST

Region Västerbottens bildkonststipendium 2020 tilldelas Elin Berge, Umeå

Motivering: Elin Berge har återkommande i sitt konstnärskap skildrat platser och människor med anknytning till Västerbotten. Genom ett uttryck som både förmedlar igenkänning och nya insikter, återges med hög kvalitet i hennes fotografier en bred bild av norra Sverige. Berges arbete skildrar det vardagligt storslagna genom ämnesval som knyter samman lokala och internationella frågeställningar. I hennes berättande finns en målmedveten utforskning av perspektiv som utmanar normer och inte sällan balanserar på gränsen mellan det väntade och oväntade. Med tydligt samhällsfokus och omsorg för berättelserna hon återger, rör sig hennes arbete och konstnärliga uttryck i flera lager, vilket inbjuder oss att titta igen.

I Berges pågående projekt ”Strömningar” utforskar hon koncept som rörelse och förändring kopplat till samhällena längs Vindelälven, en av de sista vilda älvarna i det svenska landskapet. Genom hennes karaktäristiska arbetssätt undersöker hon både faktiska och metaforiska berättelser som älven bär med sig.

Elin Berge (f 1978) Umeå, 070-538 91 98


KONSTHANTVERK

Region Västerbottens kulturstipendium 2020 inom området konsthantverk tilldelas
Viktoria Melinder, 
 Skellefteå

Motivering: Inspirerad av konceptuell materialkonst vill Viktoria Melinder förena ett djupt hantverkskunnande med hållbar tillverkning av vävda textilier i det moderna rummet.

Genom långsamma, närsynta vävtekniker med rötter djupt i kulturarv och kvinnohistoria förenar Viktoria nödvändighet med sinnlighet.

Viktoria Melinder (f 1975) Skellefteå, 070-233 94 81


LITTERATUR

Region Västerbottens kulturstipendium 2020 inom området litteratur tilldelas Pernilla Berglund, Umeå

Motivering: Pernilla Berglund är en betydande poet med flera kritikerrosade diktsamlingar bakom sig, senast diktsamlingen ”Rätten” (2019). Ett antal verk har översatts, bland annat till danska, ryska och nederländska. I sitt skrivande intresserar hon sig för frågor om plats och språk och undersöker specifika förhållanden mellan ord, betydelse och mening.

Genom stipendiet ges hon möjlighet att förverkliga sin ambition att ytterligare fördjupa sin poesi, utforska språkets form och möjligheter och närma sig skeenden och konkreta handlingar.

Pernilla Berglund (f 1982) Umeå, 070-328 73 18 


HEDERSSTIPENDIUM

Region Västerbottens hedersstipendium 2020 tilldelas Kristina Ersviken, Dorotea

Motivering: Kristina Ersviken, länshemslöjdskonsulent, Västerbottens hemslöjdsförening, får hedersstipendiet för sitt idoga och aldrig sinande engagemang och arbete. Med sin positiva inställning och med pondus i sin yrkesroll ser hon alltid möjligheter. De stora avstånden till trots går hon målmedvetet in för att knyta och upprätthålla kontakter med Västerbottens alla kommuner, föreningar och människor för att initiera och utveckla samarbeten i hela regionen och gärna då också över generationsgränserna.

Kristina Ersviken tog 2002 initiativ till broderigruppen Fimbria vars syfte är att inspirera till nya tankar kring broderi, att på olika sätt bredda och utveckla broderiet och tänja på gränserna för vad broderi kan vara. Gruppen tilldelades hösten 2019 Barents Scholorship for Cultural Cooperation.

Kristina Ersviken (f 1955) Dorotea, 070-516 95 91


För mer information:

Nina Björby, ordförande kulturutskottet, Region Västerbotten
070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se


Presskontakt:

Cecilia Lindell, strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige