Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Viktigt med vaccination inför influensasäsong som kan bli intensiv

Efter flera år med låg smittspridning är årets influensavaccination särskilt viktig för de som riskerar att bli allvarligt sjuka i influensa. Nu är det möjligt för alla som rekommenderas vaccination att boka tid inför årets vaccinationsstart den 8 november.

Vem som helst kan få influensa, men vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka eller att få en följdsjukdom av influensan. Därför rekommenderas vissa att vaccinera sig varje år.

– Södra halvklotet, som redan haft sin vinter, hade en influensasäsong som var i nivå med innan pandemin. Det gör att vi tror att vi kan få en hel del smittspridning av influensa i år även i Sverige. Därför är det extra viktigt att de som riskerar att bli allvarligt sjuka vaccinerar sig, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Vaccination mot influensa rekommenderas till följande grupper:

 • Personer som är 65 år eller äldre.
 • Gravida efter vecka 12, eller tidigare om kvinnan också rekommenderas vaccination av annan anledning.
 • Vuxna och barn som är sex månader eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:
  • hjärtsjukdom
  • lungsjukdom, som KOL eller svår astma
  • diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • mycket kraftig övervikt
  • en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • flera funktionsnedsättningar

Vaccinationen är kostnadsfri för de här grupperna.

Personer som bor med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas att vaccinera sig för att skydda den de bor med. För dem kostar vaccinationen 265 kronor.

De som rekommenderas vaccination kan vaccinera sig från och med den 8 november, men det är möjligt att boka tid redan nu. Övriga kan vaccinera sig från och med den 5 december om det finns vaccin kvar.

Boka tid eller kom på drop in

Vaccinationerna sker på de centrala vaccinationsmottagningarna i Skellefteå och Umeå samt hos hälsocentralerna och sjukstugorna. Det går också bra att vaccinera sig i samband med andra planerade besök i vården eller innan utskrivning från sjukhus.

På flera ställen är det möjligt att vaccinera sig mot covid-19 eller pneumokocker i samband med influensavaccinationen.

1177.se/hitta-vard finns information på respektive central vaccinationsmottagning, hälsocentral eller sjukstuga om vad som gäller hos dem.

– I Skellefteå och Umeå har de centrala vaccinationsmottagningarna gott om tider att boka och möjlighet till drop in. Det är jättebra om alla som har möjlighet att vaccinera sig där gör det, så kan hälsocentralerna fokusera på dem som inte kan ta sig dit, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, Region Västerbotten.

Det går inte att ringa till 1177 för att boka tid eller få information om vaccinationstider på hälsocentralerna.

Läs mer om vaccination mot influensa på 1177.se

Viktigt vid vaccination

 • Ta med legitimation.
 • Bär kläder som underlättar för att få sprutan i överarmen. Till exempel en kortärmad tröja.
 • Använd godkänt munskydd.
 • Kom i tid men inte allt för långt i förväg, tidigast 10 minuter innan.
 • Kom inte till mottagningen med förkylningssymtom. Boka i stället om tiden.

Mer information
Maria Marklund
Smittskyddsläkare
Region Västerbotten
090-785 14 00
maria.j.marklund@regionvasterbotten.se

Ronny Lestander
Vaccinationssamordnare
Region Västerbotten
070-544 93 07

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige