Gå direkt till innehåll

Pressinbjudan: Hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten

Tid 16 September 2008

Plats Medlefors folkhögskola i Skellefteå

Media hälsas välkomna till en inspirationsdag om hur hälsan kan förbättras hos barn och ungdomar i Västerbotten. Tid: Tisdag 16 september klockan 08.30-16.30 Plats: Medlefors folkhögskola i Skellefteå Under lunchen, mellan klockan 12.30 och 13.30, finns tillfälle för media att träffa processledningen för Salut och pilotenheterna. Västerbottens läns landsting satsar för en bättre hälsa bland barn och ungdomar. Salut heter satsningen där Byske, Lycksele, Robertsfors och Ersboda i Umeå testar och utvecklar hälsofrämjande insatser för sju olika åldersgrupper. Nu ska det salutogena (hälsofrämjande) arbetssättet spridas till fler kommuner i länet och först ut är Skellefteå. Målet är att alla föräldrar och barn i länet ska få ta del av de aktiviteter och erfarenheter som Salut-satsningen resulterat i. Tisdag den 16 september hålls en inspirationsdag för medarbetare inom mödrahälsovården, barnhälsovården, folktandvården, socialtjänsten samt för kommunens och kyrkans personal i öppna förskolor. Denna gång sprids erfarenheterna från Salut:s modul 1 (det ofödda barnet) och modul 2 (0-18 månader). Salut prioriterar de nationella folkhälsomålen: trygga och god uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor., När Salut startade började Byske med gratis bad för gravida, som sedan spreds till hela Skellefteå kommun och sedan vidare till Robertsfors och Norsjö. I de fyra pilotområdena får blivande föräldrar numera ett gratis hälsosamtal hos tandhygienist, för att tidigt främja goda levnadsvanor (mat-, tandvårds- och tobaksbruksvanor) hos barnet och föräldrarna. Program för dagen bifogas. Information lämnas av: Magdalena Sundqvist, processledare för Salut-satsningen, Västerbottens läns landsting, 070-275 62 90

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige