Gå direkt till innehåll
Ivo ändrar beslut om Region Västerbottens sanktionsavgift

Pressmeddelande -

Ivo ändrar beslut om Region Västerbottens sanktionsavgift

Region Västerbotten har fått information om att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ändrat sitt tidigare beslut om att regionen måste betala en sanktionsavgift på grund av bristande hantering av risker inom informationssäkerhetsområdet.

Ivo öppnade i oktober förra året ett tillsynsärende för att granska Region Västerbottens hantering av risker inom ramen för informationssäkerhetsarbetet. Vid inspektionen kom Ivo fram till att regionen inte har en övergripande dokumenterad årlig riskanalys för 2021 och beslutade att regionen skulle betala en sanktionsavgift. Ett beslut som regionen överklagade.

Under veckan nåddes regionen av en underrättelse om ändrat beslut om sanktionsavgift och att ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

I underrättelsen om ändrat beslut från Ivo går det bland annat att läsa att ”Ivos beslut har varit uppenbart felaktigt”.

– Vi valde att överklaga och är nöjda med resultatet, kommenterar Tommy Svensson.

Mer information

Tommy Svensson
Regiondirektör
Region Västerbotten
072- 227 54 84

Presskontakt

Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073- 049 46 53

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige