Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sanktionsavgift efter granskning från IVO

Region Västerbotten har nåtts av informationen om att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslutat att regionen måste betala en sanktionsavgift enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, LIS.

– Vi har tagit del av IVO:s underlag och ska nu titta närmare på beslutet och värdera om vi ska överklaga eller inte. Vi jobbar kontinuerligt förebyggande med riskanalyser och planerade åtgärder för att minska påverkan vid incidenter och störningar, berättar Tommy Svensson, regiondirektör i Region Västerbotten.

IVO öppnade i oktober förra året ett tillsynsärende för att granska Region Västerbottens hantering av risker inom ramen för informationssäkerhetsarbetet. Vid inspektionen kom IVO fram till att regionen inte har en övergripande dokumenterad årlig riskanalys för 2021. Nu har beslutet kommit att Region Västerbotten måste betala en sanktionsavgift med anledning av detta.

– Vi har redan ett omfattande arbete med riskanalyser. Vi inom regionen har påbörjat ett arbete för att tydligare koppla riskanalyserna mot den lagstiftning som IVO hänvisar till, informerar Tommy Svensson.

Han avslutar:

– Informationssäkerhet är en prioritet för oss och tillsynen hjälper till att ytterligare stärka regionens arbete inom området.

Mer information

Tommy Svensson
Regiondirektör
Region Västerbotten
072- 227 54 84

Presskontakt

Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-049 46 53


Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige