Gå direkt till innehåll
Regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson förklarar det nya huset invigt tillsammans med verksamhetscheferna för psykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatrin Marina Uppenberg och Kerstin Eliasson. Foto: Malin Emilsson Nilsson
Regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson förklarar det nya huset invigt tillsammans med verksamhetscheferna för psykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatrin Marina Uppenberg och Kerstin Eliasson. Foto: Malin Emilsson Nilsson

Pressmeddelande -

Jättesatsning på samlad psykiatrisk vård

Under fredagen invigdes den 33 000 kvadratmeter stora byggnaden vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå där barn- och ungdomspsykiatrin flyttar in tillsammans med vuxenpsykiatrin. Byggnaden rymmer både slutenvård med inneliggande patienter och öppenvård med mottagningar.

– Byggnadens centrala plats på sjukhusområdet är en nödvändig uppvärdering av den psykiatriska vården. Ett starkt symbolvärde, sa regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson under invigningen.

Redan 2013 inleddes förstudien där möjligheten utreddes att skapa nya lokaler för psykiatrin. Det resulterade i beslut om att placera byggnaden i närheten av sjukhusparken med goda ljudförhållanden, närhet till kommunikationer och utsikt över Umeälven. Placeringen signalerar tillgänglighet och öppenhet, och symboliserar en modern syn på behovet av psykiatrisk vård.

Äntligen en fast plats

Barn- och ungdomspsykiatrin har behövt flytta ett antal gånger genom åren. Verksamhetschef Kerstin Eliasson ser fram emot att slå ner bopålarna, efter flytten från de nuvarande lokalerna på Umedalen i Umeå.

– Äntligen! I synnerhet vår slutenvårdsavdelning har behövt flytta runt ofta. Nu får vi ett hus som är nytt, fräscht och anpassat för vår verksamhet. Det blir bra både för medarbetarna och patienterna, sa Kerstin Eliasson i sitt tal under invigningen.

Flytten väntas innebära fördelar när det gäller samverkan mellan verksamheterna men också kontinuitet för patienterna.

– Det känns bra att flytta in i det här huset tillsammans med vuxenpsykiatrin. Det kommer att underlätta och förbättra vår redan goda samverkan, sa Kerstin Eliasson.

Välbesökt invigning

Ett par hundra personer hade samlats i den strålande solen utanför den nya byggnaden på sjukhusområdet i Umeå för invigningen. Efteråt var det många som tog chansen att följa med på en guidad tur i huset. På scen och höll tal gjorde representanter för psykiatriverksamheterna, fastighetschefen på Region Västerbotten och företrädare för Umeå universitet som också får lokaler i byggnaden för forskning och utbildning kopplat till psykiatrin. Talade gjorde även Eva Andersson, i egenskap av tidigare patient och representant för brukarföreningen Hjärnkoll, en ideell förening som jobbar för att öka kunskapen och minska stigmat kring psykisk ohälsa.

– Psykiatrin får alltför ofta kritik riktad mot sig men i dag vill jag berömma psykiatrin. För utan hjälp av den skulle jag inte stått här i dag. Så många fantastiska möten med vårdpersonal som har vågat möta och tro på mig, som en vanlig medmänniska, sa Eva Andersson.

En hållbar byggnad

Ur miljösynpunkt ligger byggnaden i framkant. På taket finns solceller för produktion av el och solfångare för produktion av varmvatten. Värmeanläggningen har ett geoenergilager med 44 borrhål som försörjer huset med både värme och kyla och ska även kunna leverera energi till andra delar av Norrlands universitetssjukhus.

– Energiprestandan i huset är beräknat till 23,5 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det innebär att det är fem gånger bättre än kraven i Boverkets byggregler. Energimässigt uppfylls kravet för Miljöbyggnad Guld, säger byggprojektledare Gunilla Reinklou.

Belysningen på vårdavdelningarna är dygnsstyrd, så kallad HCL-belysning. Systemet är programmerat så att belysningen följer ljuset över dygnet. Ljuset tonas upp i blå toner på morgonen och övergår till rödare toner på kvällen. Det är en beprövad teknik som hjälper personer med störd dygnsrytm att komma till ro och sova på natten och vara vakna på dagen.

– Det är inte en energifråga, utan en vårdfråga, men ett bra exempel på hur tekniska lösningar kan stödja vården, säger Gunilla Reinklou.

Medverkade på invigningen gjorde 
Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande
Ulf Widmark, fastighetschef Region Västerbotten
Marina Uppenberg, tillförordnad verksamhetschef psykiatrisk klinik Umeå
Kerstin Eliasson, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatrin 
Torbjörn Lind, prefekt vid institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
Eva Andersson, tidigare patient och representant för brukarföreningen Hjärnkoll

Mer information
Se gärna bifogad pdf-folder med fakta om huset.

Presskontakt
Molli Rosenström
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-393 11 29
molli.rosenstrom@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige