Gå direkt till innehåll
Ny satsning synliggör jämställdhet i regionen

Pressmeddelande -

Ny satsning synliggör jämställdhet i regionen

Hur jämställt är Region Västerbotten? Nu satsar regionen på att synliggöra den egna organisationen, med målet att bidra till ett jämställt samhälle.

– Jämställdhet är en avgörande fråga för Region Västerbotten. Vi behöver veta vilka utmaningar inom jämställdhet som finns i vår verksamhet för att kunna styra i rätt riktning, säger Jonas Karlberg, regionråd med ansvar för jämställdhetsfrågor.

– Genom att kommunicera hur regionen ligger till när det gäller jämställdhet vill vi väcka intresse och engagemang. Vi hoppas att "OJ! Om jämställdhet" kan bidra till en mobilisering för förändring mot ett mer jämställt Västerbotten säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör.

Regionen har därför tagit fram konceptet ”OJ! Om jämställdhet” som beskriver Region Västerbottens nuläge, styrkor och utmaningar kring jämställdhet. Jämställdhetsstrategerna Sofia Elwér och Sara Pejok är de som har arbetat fram konceptet.

– Som region kan vi göra skillnad både som arbetsgivare och för invånarna i Västerbotten säger Sara Pejok, jämställdhetsstrateg.

Konceptet består av övergripande statistik om regionen, kopplat till de nationella jämställdhetspolitiska mål som finns. Regionen bidrar till samtliga av jämställdhetspolitikens sex delmål om jämställdhet – makt och inflytande, ekonomi, utbildning, hem- och omsorgsarbete, hälsa, samt våld i nära relationer.

Konceptet består även av illustrationer och instruktioner som verksamheter inom regionen kan använda sig av, för att synliggöra sina egna utmaningar.

– Vi ville ta fram ett material som kan användas av olika verksamheter för att synliggöra jämställdhetsutmaningar. Alla illustrationer i materialet kan användas av regionens verksamheter för att presentera jämställdhet i den egna verksamheten, säger Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg.

En manual för att använda konceptet samt illustrationer finns tillgängliga för regionanställda.

Läs mer om "OJ! Om jämställdhet" på regionvasterbotten.se/oj

Mer information
Sofia Elwér
Jämställdhetsstrateg
Folkhälsoenheten
Region Västerbotten
070-524 83 65
sofia.elwer@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 70 89
lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige