Gå direkt till innehåll
Workshop inför etableringen av Form Design Center Norr. Foto Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter
Workshop inför etableringen av Form Design Center Norr. Foto Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter

Pressmeddelande -

Nytt center för form och design i norr

Nu står det klart att Form Design Center Norr blir en ny nod för form, design, konsthantverk och arkitektur i Övre Norrland. Projektet är ett samarbete mellan Västerbotten och Norrbotten och handlar om hur arkitektur, form och design kan bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle där människor trivs att leva.

– Jag välkomnar etableringen av denna mötesplats där alla kommuner i både Västerbotten och Norrbotten kan lära och utvecklas tillsammans om vad hållbar samhällsutveckling innebär, säger Anna Pettersson regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Bakgrunden till projektet är de stora etableringar som just nu sker i Övre Norrland där en hållbar omställning av både näringsliv och samhälle har blivit en nödvändighet. Form Design Center Norr’s syfte är att öka regionens attraktions- och konkurrenskraft genom att bidra med nya innovationsmiljöer och en förbättrad omställning till en mer hållbar plats där kultur, kreativitet och kunskap om arkitekturens roll kommer att vara en viktigt del.

Under fredagens möte med Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland, som omfattar Norrbottens och Västerbottens län och beslutar vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden+ (ESF+) tilldelades Form Design Center Norr 20 miljoner kronor.


För offentlig sektor, näringsliv, akademi och medborgare

En motsvarighet till Form Design Center Norr etablerades i Malmö redan 1964 och har fungerat som både utställningsrum och forum för offentlig sektor och näringsliv, men även som en plats för medborgare att ta del av och integrera kring stora samhällsomvandlingar som skett i Skåne genom åren. Genom branschträffar, konferenser, workshops och utställningar arbetar man för att öka kunskap, föra dialog, labba och experimentera och skapa tillsammans med exempelvis arkitekturstudenter, forskningsinstitut, konstnärer och företagare inom kulturella och kreativa näringar. För att inte behöva uppfinna hjulet på nytt bygger nu Form Design Center Norr upp ett samarbete med mötesplatsen i Malmö.

– Med tanke på att Övre Norrland är i stark tillväxt finns behovet av en liknande mötesplats som utgår från våra näringar och förutsättningar. Vi är många aktörer som har arbetat länge för att få till en hemvist för politik för gestaltad livsmiljö i norr precis som i söder och vi är ödmjukt tacksamma för förtroendet, säger Stina Berglund projektledare Form Design Center Norr, Region Västerbotten.

– Det är glädjande att Norrbotten och Västerbotten fortsätter hitta sätt att samverka och jag ser framemot att följa detta viktiga projekt. Om vi ska få full nytta av den gröna omställningen behövs en diversifierad arbetsmarknad med mycket kultur och kreativitet, säger Janus Brandin regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten

– Detta skapar en viktig grund för framtida samarbeten, och hur vi inom ramen för den gröna industriutvecklingen och befolkningsökningen som följer, kan satsa på en jämlik och inkluderande samhällsomvandling på landsbygd och i våra växande städer med goda attraktiva livsmiljöer, säger Therese Kreisel planchef, Skellefteå kommun.

– Sveriges Arkitekter är stolta och glada över att vara med i denna ambitiösa satsning i en region där mycket händer just nu. Både dagens och morgondagens snabba tillväxt i våra samhällen och städer måste bli så bra som möjligt, för att skapa lyckade gemensamma gestaltade livsmiljöer, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Det är med stor glädje jag erfar att Region Västerbotten och Region Norrbotten efter stort, ihållande arbete kommer att utveckla en mötesplats för arkitektur, design och form, vilket är viktiga aspekter för en hållbar samhällsutveckling och livsmiljöer för alla. Vi ser fram emot att dela med oss av vår långa erfarenhet och samverka om och i kunskapsfrämjande format som både har lokal, nationell och global betydelse”, säger Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center.


För mer information
Stina Berglund

Projektledare Form Design Center Norr, Region Västerbotten
072-225 76 27, stina.berglund@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell

Strateg, externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se


Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige