Gå direkt till innehåll
Rickard Carstedt (S) regionråd vid Region Västerbotten
Rickard Carstedt (S) regionråd vid Region Västerbotten

Pressmeddelande -

Rickard Carstedt ny ordförande för Strukturfondsparterskapet Övre Norrland

Regeringen har utsett Rickard Carstedt (S) regionråd vid Region Västerbotten, till ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för programperioden 2021-2027. Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och beslutar vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden+ (ESF+).

– Det är fantastiskt roligt att via partnerskapet få vara med och leda utvecklingen i den stora tillväxt och samhällsomvandling som sker just nu, säger Rickard Carstedt.

– Det handlar om närmare 4,5 miljarder kronor inom ERUF och ESF+ till olika utvecklingsprojekt, och det är extremt värdefulla pengar i den utveckling som vi står inför, fortsätter Rickard Carstedt. Min första uppgift blir att få ihop ett partnerskap samt få ett sekretariat på plats. Det händer så otroligt mycket, så otroligt fort och vi behöver komma igång med utlysningar och upparbeta de pengar som EU vill investera för att stärka en hållbar tillväxt och sysselsättning i norra Sverige.

Så fungerar Strukturfondpartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige och omfattar Norrbottens och Västerbottens län. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Det har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+. När partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Ordförande för Strukturfondsparterskapet 2021-2027 är Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten. Nu ska en vice ordförande utses och ett partnerskap med förtroendevalda från kommuner och regioner i Västerbotten och Norrbotten, samt Sametinget och företrädare för arbetsmarknadsorganisationer, berörda intresseorganisationer och organisationer. Regeringen kommer att utse företrädare för myndigheter.

För mer information

Rickard Carstedt
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070- 254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.seÄmnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige