Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt screeningprogram för livmoderhalscancer

Screening med gynekologiskt cellprov för att förebygga livmoderhalscancer har varit mycket effektivt och pågått i Västerbotten sedan slutet av 60-talet. Nu ska den gynekologiska cellprovskontrollen bli ännu tillförlitligare och effektivare.

Den 1 mars inför Region Västerbotten ett nytt och utökat screeningprogram, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention.

– För de som deltar förväntas programmet ge ett 90-procentigt skydd mot livmoderhalscancer. Den största förändringen är att cellprovet först kommer att analyseras för humant papillomvirus (HPV) för kvinnor från 30 år och uppåt. Själva provtagningen går till på samma sätt som tidigare, säger Lena Silfverdal, processledare cervixcancerprevention vid Region Västerbotten och Regionalt cancercentrum Norr.

Om provet innehåller HPV undersöks det också för cellförändringar. Om provet visar både HPV och cellförändringar kallas man till gynekolog för undersökning. Om provet innehåller HPV men inte cellförändringar, behöver man inte göra någonting, utan blir kallad till en ny provtagning senare.

Höjd åldersgräns

Det totala antalet screeningprov som varje person erbjuds är fortsatt tolv tycken. Cellprov med HPV-analys kommer att erbjudas de mellan 30 och 49 år vart tredje år, och till de mellan 50 och 64 år vart sjunde år. Den övre åldersgränsen höjs så att kvinnor erbjuds ett sista prov mellan 64 och 70 år.

– När HPV-screening införs kommer man att kunna identifiera de individer som har flera prov som innehåller HPV utan cellförändringar, och kalla dem till gynekolog för undersökning. Genom det kommer man upptäcka fler med förstadier till livmoderhalscancer och därmed kunna förebygga fler cancerfall, förklarar Lena Silfverdal.

Kvinnor som har behandlats för höggradiga cellförändringar har en ökad risk att senare i livet utveckla livmoderhalscancer och de kommer därför erbjudas screening vart tredje år utan övre åldersgräns.

Humant papillomvirus, HPV, överförs sexuellt och är mycket vanligt. Den som har HPV kan ha smittats för många år sedan och det går inte att ta reda på när eller av vem. Hos de flesta märks inte en HPV-infektion, men några virustyper kan ge cellförändringar som kan utvecklas till cancer. Oftast läker en HPV-infektion av sig själv, utan att orsaka cellförändringar.

Hos unga är HPV-infektioner vanligt, därför analyseras cellprov för de under 30 år bara för HPV om det innehåller cellförändringar. De mellan 23 och 29 år erbjuds fortsatt screening vart tredje år.

Cellförändringar syns inte och ger vanligtvis inga besvär. Därför är det viktigt att gå på cellprovtagning varje gång man blir kallad. Cellprov räddar liv!

Läs mer på 1177.se/cellprov

Mer information

Lena Silfverdal
Processledare cervixcancerprevention
Region Västerbotten
072-5378979

Presskontakt

Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterade nyheter

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige