Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Västerbotten inför organiserad prostatacancertestning 

Alla 50- och 56-åriga män i Västerbottens län får framöver ett erbjudande hem i brevlådan om att lämna ett PSA-prov för att upptäcka prostatacancer. Införandet av organiserad prostatatestning, OPT, förväntas rädda liv samtidigt som det skapar en mer jämlik vård och på sikt minskar belastningen på vården. 

– OPT ger goda möjligheter att upptäcka en allvarlig prostatacancer i ett tidigt skede, innan sjukdomen sprids och blir obotlig, säger Ove Andrén, professor, Regionalt cancercentrum norr.  

I dagarna skickas de första breven till en pilotgrupp bestående av 500 män. Efter årsskiftet kommer samtliga män som fyller 50 eller 56 år att ges möjlighet att göra ett så kallat PSA-prov* – ett enkelt blodprov som mäter värdet av ett ämne som kommer från prostatan. Värdet stiger vid olika sjukdomar i prostata och ett PSA-värde över en viss nivå bör utredas för att ta reda på om orsaken är prostatacancer eller om det är förhöjt av en annan anledning. Om PSA-provet visar ett förhöjt värde erbjuds individen en mer omfattande undersökning. 

– Det här är ett erbjudande som redan införts på andra håll i landet och syftet är ytterst att rädda liv, säger Ove Andrén. 

Avlastar primärvården på sikt

Om färre män drabbas av spridd prostatacancer bidrar det till att minska lidande och död i prostatacancer men sparar också sjukvårdens resurser. Den organiserade testningen förväntas leda till att det tas färre PSA-prover totalt och att de styrs till önskat åldersintervall.  

– Det är en stor fördel att vi nu kommer att jobba strukturerat med den här frågan. Inte minst för primärvårdens del där vi räknar med att minska belastningen, säger Ove Andrén. 

Viktigt att ta sätta sig in i frågan

Utredning med PSA-prov är emellertid omdebatterat. Regelbundna PSA-prov ger goda möjligheter att tidigt upptäcka och behandla en prostatacancer som kan bli allvarlig. Men ibland finns det nackdelar med att lämna PSA-prov eftersom det kan leda till behandling för prostatacancer i onödan. Det är inte ovanligt med tumörer som växer långsamt och som aldrig kommer att utvecklas till en allvarlig sjukdom samtidigt som behandlingen kan påverka livskvaliteten negativt. Det går inte med säkerhet att säga i förväg hur det kommer att bli. 

– Därför är det väldigt viktigt att alla som får erbjudandet noga tar del av den bifogade informationen som förklarar fördelar och nackdelar med PSA-prov. I slutänden är det upp till den enskilda individen, säger Ove Andrén. 

På webbplatsen 1177.se finns mer information inklusive en film som på ett enkelt sätt tar upp för- och nackdelar med att testa sitt PSA-värde: 1177.se/vasterbotten/blodprov-psa  

*PSA står för prostataspecifikt antigen. 


Mer information

Ove Andrén
Professor, Regionalt cancercentrum norr
ove.andren@regionvasterbotten.se
070 34 39 913

Helena Strömqvist
vårdutvecklare, Regionalt cancercentrum norr
helena.stromqvist@regionvasterbotten.se
073 07 22 198

Presskontakt

Per Strömbro
kommunikatör, Region Västerbotten
per.strombro@regionvasterbotten.se
072 55 40 595

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige