Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Västerbotten och Suicid Zero inleder samarbete för att stoppa självmord

I Västerbotten har kommuner och Region Västerbotten under flera år arbetat ambitiöst och framgångsrikt med att genomföra självmordsförebyggande insatser i länet. Nu inleds ett samarbete med organisationen Suicide Zero för att ta nästa steg i utvecklingen.
– Suicide Zeros möjlighet att arbeta för hela Västerbotten, oberoende av kommungränser, är av stort värde för länet, säger Emma Wasara, hälsoutvecklare hos regionen.

Region Västerbotten och länets kommuner har beslutat nyttja statsbidrag för att finansiera ett omfattande samarbete med Suicide Zero. Den ideella organisationen, vars mål är att radikalt minska antalet självmord i samhället, ska nu bli en långsiktig partner i Västerbottens suicidpreventiva arbete.

– Det känns mycket bra att detta samarbete är på plats. För Västerbottens del innebär det en viktig förstärkning i det suicidpreventiva arbetet. Suicide Zero är en välkänd organisation som har högt förtroende. Att de kan gå in i olika kommuner och även stötta inom regionens verksamheter gör att många fler nu kan nås av deras arbete, säger Emma Wasara.

Hon fortsätter:

– De stora kunskaper och många olika utbildningssatsningar som Suicide Zero arbetat med runt om i landet kommer kunna användas brett även i hela vårt län.

Framgångsrikt arbete med framåtanda

I Västerbotten har det under flera år bedrivits ett ambitiöst och framgångsrikt arbete med att genomföra självmordsförebyggande insatser ute i kommunerna. Nu är tanken att Suicide Zero ska bygga vidare på den grund som redan är lagd. Ett sätt är att hjälpa till med införandet av kommunernas suicidpreventiva handlingsplaner och erbjuda utbildningar till såväl offentliganställda som privatpersoner.

Dessutom expanderar Suicide Zero genom att Linn Enheim, idag organisationens representant i Västernorrland, även blir regionansvarig för Västerbotten.

– Det är ett otroligt spännande uppdrag och jag ser fram emot att tillsammans med de olika aktörerna i Västerbotten växla upp det suicidpreventiva arbetet och nå ut till fler, både inom professionen och allmänheten, med vår expertis och våra kunskapsprodukter, säger Linn Enheim.

Avtalet mellan Region Västerbotten, länets kommuner och Suicide Zero skrivs på årsbasis, men med ambition om ett långvarigt samarbete.

– Västerbotten består av 15 kommuner med allt från omkring 2 500 till 130 000 invånare. Det säger sig självt att det innebär helt olika förutsättningar för det suicidpreventiva arbetet. Suicide Zeros möjlighet att arbeta för hela Västerbotten, oberoende av kommungränser, är av stort värde för länet, säger Emma Wasara.

Om

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Suicid Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Genom regional samverkan arbetar Region Västerbotten och länets kommuner gemensamt i Länssamverkansgruppen för att främja hälsa och ge god vård, omsorg och stöd. Syftet med samverkan är skapa största möjliga nytta och värde för invånarna i Västerbotten. Många människor behöver insatser från flera ställen, exempelvis kommunernas elevhälsa, socialtjänst, äldreomsorg, och kopplat till hälso- och sjukvården. I Länssamverkansgruppen möjliggörs goda samarbeten inom dessa områden.

Presskontakter
Linn Enheim
Suicide Zero
linn.enheim@suicidezero.se
073-141 66 42

Gabriella Bandling
Region Västerbotten
Gabriella.bandling@regionvasterbotten.se
073-049 46 53


Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige