Gå direkt till innehåll
​Region Västerbotten vill veta vad gravida och de som nyss fött barn tycker om vården

Pressmeddelande -

​Region Västerbotten vill veta vad gravida och de som nyss fött barn tycker om vården

Kvinnors röster behövs i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Under drygt två års tid kommer gravida och de som nyss fött barn i Västerbotten ha möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av vården och sin egen hälsa i en nationell enkät.

Hur upplever kvinnor sin egen hälsa och vården under graviditeten och vid förlossning? Hur bemöts de av personalen och hur känner de sig ett år efter förlossningen? Det är några av frågorna i den nya graviditetsenkäten, som lanseras den 1 oktober i år.

– Det här blir vårt sätt för att ta reda på vad kvinnorna tycker och behöver. Vi får reda på både sådant som är bra och sådant som behöver förbättras så att kvinnor och deras familjer kan känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Jag hoppas verkligen att alla tar möjligheten att göra sin röst hörd och bidra, säger Maria Lindqvist, vårdutvecklare, forskare och lektor vid Centrum för obstetrik och gynekologi i Region Västerbotten och Umeå universitet.

En enkät i tre delar

Graviditetsenkäten går ut via 1177.se och består av tre delar. Den skickas till kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan.

Den som är i graviditetsvecka 25 kommer att få alla delarna av enkäten, men om man exempelvis den 1 oktober 2020 har fött barn för ett år sedan får man bara sista delen.

– Det känns spännande att äntligen köra igång! Ju fler som svarar desto större underlag får vi. Det här är en chans att berätta hur resan från graviditet till tiden efter förlossning har varit, säger Hanna Nyström, vårdutvecklare och samordningsbarnmorska i Region Västerbotten.

Enkäten finns i inkorgen på 1177.se. Det är viktigt att logga in och fylla i sina kontaktuppgifter för att kunna ta del av enkäten. Vill man ha en påminnelse när det är dags att delta måste man klicka i aviseringar.

Underlag för att utveckla vården

Initiativet till graviditetsenkäten kommer från Sveriges kommuner och regioner, SKR, inom ramen för överenskommelsen med regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Resultatet från enkäten ger Region Västerbotten möjligheter att fortsätta att utveckla vården kring graviditet och förlossning i länet.

– Det är viktigt att få återkoppling på sitt arbete och tack vare graviditetsenkäten kan vi ta vara på kvinnornas synpunkter och erfarenheter. Deras röster är en viktig del i utvecklingsarbetet för en jämlik och personcentrerad vård i hela landet, säger Hanna Nyström.

Satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa

Under 2019 rapporterade regionerna in nära 500 insatser för att förbättra vården för kvinnor och deras familjer.

– I Västerbotten har vi bland annat satsat på ett flertal utbildningar för medarbetare inom mödrahälsovård och förlossningsvård, startat upp bäckenbottenmottagningar i Umeå, Skellefteå och Lycksele och ändrat rutiner för efterkontroll. Det har lett till att andelen förlossningsbristningar minskat och att fler går på efterkontroll, säger Hanna Nyström.

Fakta

SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2020 fördelas 937 miljoner kronor till regionerna. Region Västerbotten har fått 24 743 863 miljoner kronor. Graviditetsenkäten är en del i arbetet för en mer jämlik, personcentrerad och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Frågorna i Graviditetsenkäten har utformats av SKR i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Graviditetsenkäten pilottestades i Region Skåne och Region Halland i början av 2019 och togs emot väl. Svarsfrekvensen var god och den upplevdes enligt utvärderingsenkäten som relevant samt var uppskattad av kvinnorna som svarade.

Graviditetsenkäten lanseras den 1 oktober och skickas ut kontinuerligt till kvinnorna till och med 2022.

SKR:s arbete med förlossningsvård och kvinnors hälsa

SKR:s rapport ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2019”

Kontaktpersoner

Hanna Nyström
Vårdutvecklare och samordningsbarnmorska
Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård Västerbotten
Region Västerbotten
090-785 21 83, 070-865 42 47

Maria Lindqvist
Vårdutvecklare, forskare och lektor
Centrum för obstetrik och gynekologi
Region Västerbotten och Umeå universitet.
maria.lindqvist@regionvasterbotten.se
(telefonnummer lämnas ut via mejl)

Helena Bogseth (frågor om enkäten)
Utredare och kontaktperson Kvinnors hälsa och förlossningsvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab
Region Västerbotten
073-804 23 30

Presskontakt

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se
072-214 43 47

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige