Gå direkt till innehåll
​Samernas åsikter är viktiga för att skapa bättre hälso- och sjukvård

Pressmeddelande -

​Samernas åsikter är viktiga för att skapa bättre hälso- och sjukvård

Nätverket för samisk hälsa vill undersöka hur landstingen och regionerna i norr kan öka sina samiska språk- och kulturkompetenser för att göra hälso- och sjukvården mer likvärdig. Samernas åsikter är viktiga i det arbetet.

– Genom forskning, dialogmöten och andra samtal har det framkommit en upplevelse av att hälso- och sjukvården har bristande kunskap om samers livsvillkor, historia och kulturuttryck. I vården är kulturförståelse avgörande för att undvika missförstånd och uppnå en trygg kommunikation med den vårdsökande, konstaterar Elin Bergarp, huvudkoordinator i nätverket.

Under oktober kommer den som definierar sig som same, bor i Sverige och är 15 år eller äldre ha möjlighet att besvara en webbenkät om sina erfarenheter och behov i hälso- och sjukvården.

– Resultatet blir ett viktigt underlag när nätverket tar fram den långsiktiga strategiska planen för landstingens och regionernas fortsatta arbete. Det blir till hjälp i att prioritera så att de åtgärder som görs är sådant som i praktiken kan bidra till bättre bemötande för samer som söker vård, förklarar Elin Bergarp.

Resultatet från webbenkäten presenteras under november 2018.

Om kunskapsnätverket
Nätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Dalarna. 

Det finns en styrgrupp och en politisk referensgrupp med representanter från regionerna/landstingen, Sametinget, Landsförbundet Svenska Samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund. Projektet pågår 2017–2019 med stöd från Socialdepartementet.

Mer information om nätverket finns på Västerbottens läns landstings webbplats.

Klicka här för att komma till enkäten.

För mer information
Elin Bergarp, huvudkoordinator, 072-451 97 09 eller elin.bergarp@vll.se

Vid frågor om landstingens/regionernas medverkan i nätverket, kontakta länskoordinator:
Laila Daerga, Västerbottens läns landsting
laila.daerga@vll.se
070-214 97 07

Sofia Kling och Kia Flykt, Region Jämtland Härjedalen
sofia.kling@regionjh.se, 063-14 76 22
kia.blomkvist@regionjh.se

Lotta Omma, Region Norrbotten
lotta.omma@norrbotten.se
070-271 00 19

Ann-Jeanett Stål, Landstinget Dalarna
annjeanett.stal@LTdalarna.se
070-569 03 12

___________________________________________________________________________________________

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-214 43 47

Ämnen

Regioner


Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige