Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Strategi för samisk hälsa antagen i Region Västerbotten

Region Västerbotten har antagit en strategi för samisk hälsa. Strategin har arbetats fram av Kunskapsnätverket för samisk hälsa under 2017–2019 och ska bidra till en kulturanpassad hälso- och sjukvård.

– Vår intention är att det ska implementeras i regionernas handlingsplaner, säger Laila Daerga, länskoordinator i Västerbotten för kunskapsnätverket.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan flera regioner, Sametinget och samiska organisationer. Nätverket startade som ett projekt 2017 men har sedan årsskiftet övergått till att ingå i regionernas ordinarie verksamhet.

Under projekttiden tog kunskapsnätverket fram en strategi för samisk hälsa som Region Västerbotten antog i februari 2020.

– Det känns roligt att vi har kunnat utforma detta tillsammans och att alla regioner har antagit strategin. Det är ett steg i rätt riktning och att vi samarbetar gör oss starkare, säger Laila Daerga.

Strategi för samisk hälsa

Målet med strategin är att hälso- och sjukvården ska bli mer kulturanpassad. Kortfattat innebär den en höjd kulturkompetens bland anställda, utveckling av arbetssätt och metoder, ökad synlighet av samiska språk och samisk kultur, främjande av samisk hälsoforskning och kunskapsutveckling för en jämlik hälsa samt verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

– Kunskapsnätverket är den samiska patientens förlängda arm och vi hoppas att de ska känna sig välkomnade, inkluderade och ha tillit till vården, berättar Laila Daerga.

Utbildning i kulturförståelse

Under projekttiden har nätverket påbörjat arbetet med att utbilda medarbetare inom vården om samisk kultur och kulturförståelse. Under 2020 kommer utbildningsinsatserna fortsätta och det kommer dessutom att lanseras en e-utbildning i samisk kulturförståelse som är framtagen av Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Laila Daerga berättar att det finns ett genuint intresse hos vårdpersonal att lära sig mer.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna samt Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska samernas riksförbund.

Strategi för samisk hälsa finns bifogat längst ner på sidan.

Mer information

Laila Daerga
Länskoordinator, Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Region Västerbotten
070-214 97 07
laila.daerga@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige