Gå direkt till innehåll
Fortsatt finansiering av Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Pressmeddelande -

Fortsatt finansiering av Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna har beslutat om fortsatt finansiering av Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Den 1 januari 2020 avslutas projektet och övergår istället till att bli en del av regionernas ordinarie verksamhet. Under projekttiden, 2017–2019, har Kunskapsnätverket för samisk hälsa bland annat tagit fram en gemensam samisk hälsostrategi och en e-utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal.

– Arbetet för att skapa en hälso- och sjukvård som bidrar till god och jämlik hälsa för samer har inletts på ett bra sätt. Framgång kräver långsiktighet och en fortsatt stark samverkan regionalt, nationellt och med det samiska folket, säger huvudkoordinator Elin Bergarp och Västerbottens länskoordinator Laila Daerga.

Strategi för samisk hälsa
Strategin sträcker sig från 2020 till 2030 med en vision om en god och jämlik hälsa och en vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning. Strategin är antagen av regionerna i Dalarna, Jämtland Härjedalen och Norrbotten. Region Västerbotten behandlar strategin i regionfullmäktige februari 2020.

– Vi har tagit många steg framåt vad gäller samisk hälsa. Att man har lyckats anta en strategi där regioner gör gemensam sak tillsammans med Sametinget och de samiska organisationerna är historiskt. Det kommer att få positiva effekter för det samiska folket, säger Britt Sparrock ordförande i Kunskapsnätverket för samisk hälsa samt ledamot i Sametingets hälso-, äldre- och idrottsnämnd.

Strategin har sex prioriterade vårdområden:

  • Primärvård
  • Vuxenpsykiatri
  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Geriatrik
  • Akut omhändertagande i extrem glesbygd
  • Förebyggande hälsovård med inriktning på utsatta grupper.

Delmålen i strategin rör höjd kulturkompetens bland anställda inom hälso- och sjukvården, utveckling av arbetssätt och metoder, ökad synlighet av samiska språk och samisk kultur, främja samisk hälsoforskning och kunskapsutveckling för en jämlik hälsa, samt verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

– Det har varit ett jättebra samarbete med alla inblandade som har gjort att vi har kunnat komma fram till det här resultatet. Vi ser fram emot fortsättningen, säger Harriet Hedlund, regionpolitiker i Västerbotten.

Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020–2030 (Se bifogad pdf längst ner)

E-utbildning ska öka kompetensen
Förutom en strategi har kunskapsnätverket tagit fram en e-utbildning som lanseras i början av 2020 med syftet att öka samisk kulturkompetens inom hälso- och sjukvården. E-utbildningen har tagits fram i samarbete med Samisk Nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern och rus, SANKS, i Norge.

Fakta: Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna. Det finns en styrgrupp och en politisk referensgrupp med representanter från regionerna, Sametinget, Landsförbundet Svenska Samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund.

Mer information
Elin Bergarp
Huvudkoordinator, Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Region Västerbotten
072-451 97 09

Laila Daerga
Länskoordinator Västerbotten, Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Region Västerbotten
070-214 97 07

Harriet Hedlund
Regionpolitiker
Region Västerbotten
070-397 46 22

Britt Sparrock
Ordförande, Kunskapsnätverket för samisk hälsa och
ledamot, Sametingets hälso-, äldre- och idrottsnämnd
070-265 93 45

Presskontakt
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige