Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stressrehab har hjälpt västerbottningar i två decennier

Stressrehabilitering i Västerbotten firar 20 år. Sedan verksamheten startade så bedömer, behandlar och rehabiliterar de personer med utmattningssyndrom, med syfte att återställa bästa möjliga hälsa, funktion och arbetsförmåga.

Stressrehabiliteringen är en mottag­ning vid Norrlands universitetssjukhus med filial i Skellefteå. Stressrehab är en specialis­tenhet och fungerar som en resurs för primärvård, företagshälsovård och sjukhusvård. Verksamheten startade 2002 som ett forsk­ningsprojekt och är sedan 2013 helt finansierad av Region Västerbotten.

Sammanlagt har avdelningen bedömt cirka 4 600 patienter och ungefär 2 650 patienter har fullföljt deras reha­biliteringsprogram.

– Totalt är vi drygt 20 personer som jobbar här. Vi är läkare, psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, rehabkoordinatorer, medicinska sekreterare och verksamhetsutvecklare. Det är ett helt fantastiskt gäng som arbetar här, berättar Katarina Steinholtz, avdelningschef, som varit på enheten sedan start och jobbat som avdelningschef sedan 2011.

Unik verksamhet med goda resultat

En utvärdering visar att patienter som gått på behandling hos Stressrehab lider i lägre grad av utmattning, ångest, depression, trötthet och stressbeteende, och färre skattar svåra problem med minne, koncentration och sömn.

Nästan alla, 99 procent, uppger att de har fått ganska mycket eller väldigt mycket hjälp för att må bättre, och 90 procent är nöjda med delaktigheten i rehabiliteringen. Hit remitteras patienter med stressrelaterad ohälsa, framför allt utmattningssyndrom.

– Det bästa med vårt jobb är att kunna hjälpa personer att hitta balans i livet. Hitta tillbaka till glädje och att kunna komma tillbaka till arbetet. Det är för patienternas skull vi gör det här, det är en stor glädje att kunna hjälpa till, avslutar Katarina Steinholtz.

Jubileet firas med föreläsningar för alla regionens medarbetare och tillsammans med de anställda på avdelningen.

Mer information
Katarina Steinholtz
Avdelningschef
Region Västerbotten
090- 785 33 73

Presskontakt

Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-049 46 53


Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige