Gå direkt till innehåll
Foto: Patrick Trägårdh
Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

​Två workshops om jämlikhet i länet

Vindelns Folkhögskola driver sedan ett år utbildningen ”Make Equal Academy” för att utbilda jämlikhetsexperter. För att bidra ytterligare till ett mer rättvist samhälle arrangerar Vindelns Folkhögskola tillsammans med Region Västerbotten två workshops i länet under februari månad – i Vindeln och Storuman – kring det något bredare ämnet jämlikhet, det vill säga allas rätt till samma status och förutsättningar.

– Region Västerbotten har skapat en design-process, Innovationsloopen, för att låta medborgare vara med och lösa våra gemensamma utmaningar. De här veckorna har vi fokuserat på ämnet jämlikhet – eftersom orättvisor inte bara är orättvisa, de är också väldigt opraktiska. Ju mer jämlikt Västerbotten blir, desto mer attraktivt och effektivt kommer länet också att bli, säger Emil Hägglund, processledare för Innovationsloopen.

Innovationsloopens uppdrag är i praktiken att ”utveckla utveckling”, med andra ord påskynda och effektivisera innovationsarbetet. I februari 2019 tar processen hjälp av elever vid Vindelns Folkhögskola, och involverar dem i denna öppna, medborgardrivna innovation. Först under en heldag vid folkhögskolan i Vindeln den 21:a februari och påföljande tisdag i skolans lokaler i Storuman.

– Orättvisor måste ju bekämpas på alla sätt och vis, såklart, och det är spännande att pröva nya sätt att göra det på. För vi är inte klara på något sätt, det finns fortfarande massor att göra och många anledningar till att göra det. Skolor, företag och organisationer fungerar helt enkelt bättre när det är jämställt och jämlikt. Man blir mer attraktiva och mer lönsamma och dessutom är det ju mycket roligare när alla inkluderas och trivs, säger Daniel Nyholm, pedagog på folkhögskolan och för dagen även inspirationsföreläsare.

Uppdraget för de båda dagarna ser i korthet och all enkelhet ut så här:

”Skapa nya processer, program och produkter för att öka jämställdheten i Västerbotten.”

Elever och pedagoger jobbar tillsammans i grupper för att leverera spännande lösningar på detta högaktuella problem. Hittills har svaren på frågan handlat om utbildning, om tidiga förändringar i strukturer, om jämställd sponsring av idrott och om hur man kan visa upp olika kulturers färgstarka egenheter via sociala medier. Till exempel.

På tisdag fortsätter jobbet i Storuman.

Och nästa steg efter Storuman, för detta öppna och gemensamma arbete, sker i Lycksele i maj - under Mötesplats Lycksele. Då får de starkaste idéerna möta experter, affärsutvecklare och riskkapital och ges en chans att vinna stöd och resurser från innovationssystemet.

– Utvecklingsarbete av det här slaget är en långsiktig process. Det finns inga snabba segrar att ta, utan det viktiga är att vi hela tiden jobbar med social innovation på det här sättet, och bjuder in så många som möjligt i det arbetet, säger Emil Hägglund.

FAKTA:

VAD: Idéverkstad; med jämlikhet i fokus

VAR: Vindelns Folkhögskola, i Vindeln och Storuman

NÄR: 21:a och 26:e februari

HUR: Inspirationsföreläsningar och kreativ workshop.

Läs mer:

http://www.vindelnsfolkhogskola.se

www.motesplatslycksele.se

För mer information:

Tomas Tjäderborn, rektor Vindelns Folkhögskola

076-784 34 10, tomas.tjaderborn@vindelnsfolkhogskola.se

Presskontakt

Emil Hägglund, processledare Innovationsloopen

076-141 05 05, emil.hagglund@regionvasterbotten.se 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige