Gå direkt till innehåll
​Region Västerbotten satsar på kvinnors hälsa

Pressmeddelande -

​Region Västerbotten satsar på kvinnors hälsa

Ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visaSveriges kommuner och landstings rapport om regionernas satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa som nu lämnats till regeringen. Ett resultat av satsningen är bäckenbottenmottagningarna i Västerbotten.

Under 2018 fördelades 1,8 miljarder till regionerna för att kvinnor och deras familjer ska få en tryggare vård före, under och efter graviditeten.

I Region Västerbotten har flera satsningar gjorts. Vissa riktar sig mer generellt till kvinnor, andra insatser har fokus på särskilda grupper som ungdomar, icke-svensktalande kvinnor och föräldrar med psykisk ohälsa.

– Det här är en bred satsning i att kunna erbjuda alla kvinnor och föräldrar en trygg, tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik vård genom hela vårdkedjan, säger Maria Smedberg, medicinsk chef vid Centrum för obstetrik och gynekologi.

SKL:s uppföljning visar att mer än hälften av pengarna har använts till bemanning i regionerna. I Västerbotten har man bland annat anställt fler undersköterskor och barnmorskor inom förlossningsvården. Grundlönen för barnmorskor och barnsjuksköterskor inom dygnetruntvård i förlossningsvård och neonatalvård har även höjts för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Följer upp förlossningsbristningar
För att stärka förlossningsvården har personalen utbildats inom områden så som förlossningsbristningar, akut obstetrik, förlossningsrädsla och amning. En del av utbildningarna genomfördes gemensamt med mödrahälsovården.

Ett resultat av satsningen är bäckenbottenmottagningarna i Västerbotten som följer upp och behandlar kvinnor med förlossningsbristningar.

– Två till fyra veckor efter förlossningen kontaktar vi kvinnor som fått en komplicerad grad två bristning, klipp eller en förlossningsbristning grad tre eller fyra och ger råd och erbjuder besök eller behandling vid behov. Jag forskar även om kvinnors upplevelser av förlossningsbristningar och det visade sig att kvinnorna efterfrågade en tidigare kontakt med oss vårdgivare och en enklare sökväg, så vi är glada att kunna erbjuda det, säger Maria Lindqvist, vårdutvecklare och medicine doktor vid Centrum för obstetrik och gynekologi.

Nationellt har andelen kvinnor som följs upp efter förlossning ökat från 79 procent till 85 procent på tre år. Och andelen allvarliga bristningar i samband med förlossning har minskat från 2,5 procent till 2,1 procent sedan 2015.

Projekt för kvinnors hälsa i Västerbotten
Inom mödrahälsovården pågår bland annat ett pilotprojekt för att identifiera och erbjuda behandling till gravida kvinnor med psykisk ohälsa och projektet Kulturdoula Västerbotten stöttar nyanlända kvinnor under sin graviditet och förlossning.

– En kulturdoula är en kvinna som har en egen erfarenhet av förlossning och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste på deras modersmål under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt, berättar Yvonne Lundqvist, verksamhetschef vid Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård Västerbotten.

Fler ungdomsmottagningar i länet
Nu är Västerbotten nära den nationella rekommendationen om antal barnmorskor per ungdom i befolkningen. Ungdomsmottagningarna och ungdomshälsan i länet har anställt fler barnmorskor och startat fler mottagningar och finns nu på sex orter i länet. Ungdomsmottagningen finns även i en digital version.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018, rapport från SKL

Mer information
Maria Smedberg
Medicinsk chef, Centrum för obstetrik och gynekologi
Region Västerbotten
070-812 75 52
maria.smedberg@regionvasterbotten.se

Yvonne Lundqvist
Verksamhetschef, Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård Västerbotten
Region Västerbotten
070-755 86 77
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Maria Lindqvist
Vårdutvecklare, Centrum för obstetrik och gynekologi
Region Västerbotten
070-668 58 28
maria.lindqvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige